Predsjedavajući Skupštine i premijer Bosansko-podrinjskog kantona, zajedno sa članovima Vlade i dijelom Kolegija Skupštine, posjetili su danas firmu „Zlatna nit“ iz...
Datum: 31.03.2011.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je započela svoju 6.redovnu sjednicu, za koju je predloženo 8 tačaka dnevnog reda. Nakon razmatranja materijala...
Datum: 31.03.2011.
Nužno intervenirati prema Predsjedništvu BiH da se iz odluke o zabrani izvoza naoružanja izuzmu određena poduzeća Kako je jedan od razloga...
Datum: 31.03.2011.
Omogućiti kvalitetnije funkcionisanje vlasti na nižim nivoima Predsjednik i potpredsjednik Federacije BiH Živko Budimir i Svetozar Pudarić boravili su danas u...
Datum: 31.03.2011.
U ponedjeljak, 4. aprila započinje program obaveznog predškolskog obrazovanja Okvirnim i kantonalnim Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju definisana je i...
Datum: 30.03.2011.
Novim zakonom predviđeno obavezno srednjoškolsko obrazovanje Kako je Bosansko-podrinjski kanton Goražde bio u obavezi da postojeći Zakon o srednjoj školi uskladi...
Datum: 30.03.2011.
Postignuti uslovi za poboljšanje kvaliteta obrazovanja Funkcionisanje Pedagoškog zavoda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde već duži niz godina bilo je vrlo otežano, obzirom...
Datum: 29.03.2011.
Pakete sa sjemenskim materijalom dobilo 170 porodica sa područja BPK-a Goražde U regionu Istočne Bosne, u općinama Pale-Prača, Rogatica, Novo Goražde,...
Datum: 29.03.2011.
Javni poziv Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih potreba Ministar za boračka pitanja u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Dževad Adžem...
Datum: 28.03.2011.
Brašno iz kantonalnih robnih rezervi pušteno u promet Ministar za privredu u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Demir Imamović održao je danas...
Datum: 25.03.2011.
Održana javna rasprava o nacrtu Zakona o sportu BPK-a Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko – podrinjskog kantona Goražde,...
Datum: 25.03.2011.
Predstavnici Udruženja penzionera Bosansko-podrinjskog kantona Goražde posjetili su danas premijera BPK-a Goražde Emira Frašta. Tom prilikom, istaknuti su problemi sa kojima...
Datum: 24.03.2011.
Upriličeno takmičenje učenika srednjih škola iz nastavnog predmeta fizika U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde...
Datum: 24.03.2011.
Data saglasnost Premijeru BPK-a Goražde za potpisivanje prijenosa vlasništva nad opremom i trajnim sredstvima sa Razvojnog programa Ujedinjenih nacija na Bosansko-podrinjski...
Datum: 24.03.2011.
Potrebna saradnja sa Vladom na izradi Strategije privrednog razvoja Danas je održana 5. sjednica Skupštine Udruženja poslodavaca Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kojoj...
Datum: 23.03.2011.
Razgovarano o međusobnoj saradnji Kantona i Općine Na danas održanom sastanku, načelnik općine Goražde, premijer i sekretar Vlade BPK-a Goražde, te...
Datum: 23.03.2011.
U organizaciji resornog ministarstva, danas je u općini Pale-Prača održana 2. javna rasprava o Zakonu o sportu BPK-a Goražde. Pored predstavnika...
Datum: 23.03.2011.
Savjetovanje za nezaposlene koji se žele pokrenuti privatni biznis Zavod za zapošljavanje BPK Goražde u narednom periodu planira provoditi obuku iz...
Datum: 22.03.2011.
Uspješna javna rasprava u općini Foča-Ustikolina Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, u saradnji sa...
Datum: 22.03.2011.
Predstavnici firme za projektovanje i inžinjering „Arhitekt“ iz Sarajeva, predvođeni direktorom Draganom Bijedićem, danas su sa premijerom, ministricom i ministrima zdravstva,...
Datum: 22.03.2011.
Arhiva vijesti
 • Novembar 2022 (44)
 • Oktobar 2022 (27)
 • Septembar 2022 (65)
 • August 2022 (41)
 • Juli 2022 (54)
 • Juni 2022 (54)
 • Maj 2022 (64)
 • April 2022 (54)
 • Mart 2022 (60)
 • Februar 2022 (74)
 • Januar 2022 (59)
 • Decembar 2021 (63)
 • Novembar 2021 (67)
 • Oktobar 2021 (64)
 • Septembar 2021 (72)
 • August 2021 (49)
 • Juli 2021 (37)
 • Juni 2021 (47)
 • Maj 2021 (48)
 • April 2021 (69)
 • Mart 2021 (65)
 • Februar 2021 (62)
 • Januar 2021 (40)
 • Decembar 2020 (37)
 • Novembar 2020 (41)
 • Oktobar 2020 (62)
 • Septembar 2020 (52)
 • August 2020 (50)
 • Juli 2020 (63)
 • Juni 2020 (46)
 • Maj 2020 (46)
 • April 2020 (94)
 • Mart 2020 (120)
 • Februar 2020 (51)
 • Januar 2020 (65)
 • Decembar 2019 (68)
 • Novembar 2019 (57)
 • Oktobar 2019 (59)
 • Septembar 2019 (53)
 • August 2019 (42)
 • Juli 2019 (48)
 • Juni 2019 (43)
 • Maj 2019 (59)
 • April 2019 (31)
 • Mart 2019 (21)
 • Februar 2019 (31)
 • Januar 2019 (25)
 • Decembar 2018 (26)
 • Novembar 2018 (36)
 • Oktobar 2018 (29)
 • Septembar 2018 (56)
 • August 2018 (44)
 • Juli 2018 (37)
 • Juni 2018 (45)
 • Maj 2018 (46)
 • April 2018 (58)
 • Mart 2018 (45)
 • Februar 2018 (30)
 • Januar 2018 (37)
 • Decembar 2017 (45)
 • Novembar 2017 (58)
 • Oktobar 2017 (59)
 • Septembar 2017 (59)
 • August 2017 (38)
 • Juli 2017 (30)
 • Juni 2017 (42)
 • Maj 2017 (63)
 • April 2017 (58)
 • Mart 2017 (66)
 • Februar 2017 (54)
 • Januar 2017 (50)
 • Decembar 2016 (66)
 • Novembar 2016 (66)
 • Oktobar 2016 (38)
 • Septembar 2016 (47)
 • August 2016 (45)
 • Juli 2016 (42)
 • Juni 2016 (44)
 • Maj 2016 (66)
 • April 2016 (59)
 • Mart 2016 (47)
 • Februar 2016 (65)
 • Januar 2016 (49)
 • Decembar 2015 (73)
 • Novembar 2015 (70)
 • Oktobar 2015 (56)
 • Septembar 2015 (50)
 • August 2015 (28)
 • Juli 2015 (50)
 • Juni 2015 (59)
 • Maj 2015 (51)
 • April 2015 (68)
 • Mart 2015 (67)
 • Februar 2015 (68)
 • Januar 2015 (49)
 • Decembar 2014 (52)
 • Novembar 2014 (46)
 • Oktobar 2014 (57)
 • Septembar 2014 (55)
 • August 2014 (44)
 • Juli 2014 (63)
 • Juni 2014 (58)
 • Maj 2014 (81)
 • April 2014 (75)
 • Mart 2014 (65)
 • Februar 2014 (60)
 • Januar 2014 (53)
 • Decembar 2013 (65)
 • Novembar 2013 (49)
 • Oktobar 2013 (54)
 • Septembar 2013 (57)
 • August 2013 (39)
 • Juli 2013 (45)
 • Juni 2013 (63)
 • Maj 2013 (75)
 • April 2013 (79)
 • Mart 2013 (81)
 • Februar 2013 (57)
 • Januar 2013 (83)
 • Decembar 2012 (42)
 • Novembar 2012 (40)
 • Oktobar 2012 (46)
 • Septembar 2012 (37)
 • August 2012 (28)
 • Juli 2012 (52)
 • Juni 2012 (44)
 • Maj 2012 (67)
 • April 2012 (81)
 • Mart 2012 (59)
 • Februar 2012 (132)
 • Januar 2012 (47)
 • Decembar 2011 (66)
 • Novembar 2011 (60)
 • Oktobar 2011 (45)
 • Septembar 2011 (63)
 • August 2011 (35)
 • Juli 2011 (26)
 • Juni 2011 (46)
 • Maj 2011 (46)
 • April 2011 (56)
 • Mart 2011 (59)
 • Februar 2011 (14)
 • Januar 2011 (8)
 • Decembar 2010 (55)
 • Novembar 2010 (14)
 • Oktobar 2010 (12)
 • Septembar 2010 (17)
 • August 2010 (4)
 • Juli 2010 (13)
 • Juni 2010 (8)
 • Maj 2010 (22)
 • April 2010 (28)
 • Mart 2010 (14)
 • Februar 2010 (15)
 • Januar 2010 (27)
 • Decembar 2009 (30)
 • Novembar 2009 (26)
 • Oktobar 2009 (14)
 • Septembar 2009 (17)
 • August 2009 (8)
 • Juli 2009 (10)
 • Juni 2009 (14)
 • Maj 2009 (17)
 • April 2009 (14)
 • Mart 2009 (9)
 • Februar 2009 (13)
 • Januar 2009 (13)
 • Decembar 2008 (16)
 • Novembar 2008 (3)
 • Oktobar 2008 (8)
 • Septembar 2008 (5)
 • August 2008 (7)
 • Juli 2008 (5)
 • Juni 2008 (5)
 • Maj 2008 (7)
 • April 2008 (13)
 • Mart 2008 (8)
 • Februar 2008 (5)
 • Januar 2008 (6)
 • Decembar 2007 (16)
 • Novembar 2007 (8)
 • Oktobar 2007 (18)
 • Septembar 2007 (13)
 • August 2007 (5)
 • Juli 2007 (17)
 • Juni 2007 (11)
 • Maj 2007 (8)
 • April 2007 (11)
 • Mart 2007 (11)
 • Februar 2007 (15)
 • Januar 2007 (10)
 • Decembar 2006 (11)
 • Novembar 2006 (15)
 • Oktobar 2006 (6)
 • Septembar 2006 (13)
 • August 2006 (7)
 • Juli 2006 (5)
 • Juni 2006 (7)
 • Maj 2006 (24)
 • April 2006 (14)
 • Mart 2006 (18)
 • Februar 2006 (23)
 • Januar 2006 (13)
 • Decembar 2005 (15)
 • Novembar 2005 (17)
 • Oktobar 2005 (17)
 • Septembar 2005 (20)
 • August 2005 (23)
 • Juli 2005 (23)
 • Juni 2005 (23)
 • Maj 2005 (32)
 • April 2005 (16)
 • Mart 2005 (5)
 • Februar 2005 (2)
 • Januar 2005 (4)
 • Oktobar 2004 (1)
 • Septembar 2004 (1)
 • Juli 2004 (1)
 • Juni 2004 (2)
 • Maj 2004 (2)
 • April 2004 (12)
 • Mart 2004 (7)
 • Februar 2004 (11)
 • Januar 2004 (9)
 • 
  webmail kanton gorazdewebmail
  Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
  Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.