Izdvajamo
05.01.2017.

RANG LISTA aplikacija koje su osvojile vise od 50 bodova po apliciranim zahtjevima na Javni poziv po „Programu podrske razvoju poduzetnistva i obrta za 2016. godinu“

05.01.2017.

RANG LISTA aplikacija koje su osvojile vise od 70 bodova po apliciranim projektima na II cilj po „Programu podrske razvoju poduzetnistva i obrta za 2016. godinu“

05.01.2017.

PREGLED APLIKACIJA koje nisu prosle administrativnu provjeru po apliciranim zahtjevima po „Programu podrske razvoju poduzetnistva i obrta“ za 2016. godinu“

28.12.2016.

PROGRAM O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA NOVCANIH PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI ZA 2016. GODINU” sa ekonomskog koda 614 500 – Subvencije javnim preduzecima – poljoprivredna proizvodnja

27.12.2016.

O D L U K A O PRIVREMENOM FINANSIRANJU BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAZDE ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.03. 2017. GODINE


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2012. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.