Izdvajamo
01.07.2016.
30.06.2016.

O D L U K A  o izboru najpovoljnijeg ponuđača za isporuku lož-ulja “LUEL”

29.06.2016.

J A V N I  P O Z I V  za prijavu prijedloga projektnih aktivnosti za učešće u Programu utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko – podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614 300 – Tekući transfer neprofitnim organizacijama – za mlade za 2016. godinu

29.06.2016.

Obrazac prijave na Javni poziv za prijavu prijedloga projektnih aktivnosti za učešće u Programu utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko – podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614 300 – Tekući transfer neprofitnim organizacijama – za mlade za 2016. godinu

29.06.2016.

P O N O V N I  J A V N I  P O Z I V  za prijavu prijedloga projektnih aktivnosti za učešće u Programu utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 002) – Tekući transfer za kulturu za 2016.godinu


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2012. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.