Interni oglas za popunu radnog mjesta namjestenika u Ministarstvu za unutrasnje poslove BPK -a Gorazde
Datum: 09.10.2017.
Izdvajamo
18.06.2018.

J A V N I P O Z I V za odabir korisnika sredstava za finansiranje po „Programu podrske razvoju poduzetnistva i obrta za 2018. godinu“

18.06.2018.

P R O G R A M utroska sredstava Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Gorazde sa ekonomskog koda „Subvencije za podsticaj razvoja, poduzetnistva i obrta“

18.06.2018.

Obrt 2018. -Aplikaciona forma za zahtjeve

18.06.2018.

Obrt 2018.-Aplikaciona forma za projekte

12.06.2018.

J A V N I P O Z I V za prijavu prijedloga projektnih aktivnosti za ucesce u Programu utroska sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 002) – Tekuci transfer za kulturu za 2018. godinu


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.