J A V N I P O Z I V za prijavu prijedloga projektnih aktivnosti za učešće u Programu utroška sredstava Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614 300 – Tekući transfer neprofitnim organizacijama
Datum: 30.07.2020.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.