10.06.2015. godine

Ambrozija (Ambrosia artemisifolia L.)

Porijeklo, izgled i štete od ambrozije

Ambrozija je porijeklom iz Sjeverne Amerike. Kontaminiranim pošiljkama sjemena je uvezena u Evropu. Ima veliku moć reprodukcije i sposobnost prilagođavanja novim uslovima sredine, kako na poljoprivrednim tako i na nepoljoprivrednim površinama. Može se pojaviti na površinama pored cesta, puteva, željezničkih pruga, parkova, groblja, pored kuća, zgrada, vodotoka.

Jednogodošnja je korovska biljna vrsta iz porodice glavočika (Asteraceae). Korijen joj je jak i vretenast. Stablo je visine 1-1,5 metara, obraslo gustim dlačicama i razgranato. Listovi su naspramni, jajoliki, izrezani u uske režnjeve, maljavi. Cvjetovi su žučkaste boje, skupljeni u glavičaste cvasti na vrhu stabla i grana.

Niče u aprilu na temperaturi od 20-22 stepena Celzijusa, a cvijeta od jula do oktobra proizvodeći veliku količinu polena, a sjeme zadržava klijavost duži niz godina u zemljištu. Polen ambrozije kod osjetljivih osoba stvara tegobe u vidu kihanja, suzenja očiju, otežanog disanja, curenja nosa, bronhitisa, asme.

Ukoliko se pojavi u usjevima gajenih biljaka stvara probleme jer iscrpljuje zemljište i osiromašuje ga sa hranivima. Rast biljaka je otežan, a nije rijedak slučaj da prinos u potpunosti izostane.
Mjere zaštite

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je Odluku o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste Ambrosia artemisifolia L. – ambrozija ( „Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:89/11).

Ovom odlukom propisano je da mjere za sprječavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste ambrozije provode:

vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta-obrađenog i neobrađenog ( njive, voćnjaci, vinogradi, vrtovi, bašte, livade i drugo) i zapuštenih površina poljoprivrednog zemljišta;
vlasnici i korisnici šumskog zemljišta ( šume i lovišta);
vlasnici i korisnici građevinskog zemljišta-izgrađenog i neizgrađenog;
subjekti koji upravljaju vodotocima i kanalima i površinama uz vodotoke i kanale;
subjekti koji održavaju površine uz javne puteve , ceste i željezničke pruge;
subjekti koji upravljaju nacionalnim parkovima, parkovima, grobljima i drugim zelenim površinama;
vlasnici korisnici zapuštenih zemljišnih površina pored puteva, staza, kao i utrina, degradiranih pašnjaka, zapuštenih parkova, iskrčenih mjesta u šumama i drugo.
Navedeni vlasnici, korisnici i subjekti iz ove Odluke dužni su da u toku vegetacijske sezone, u više navrata, u periodu od aprila od do kraja juna, pa sve do oktobra na navedenim površinama redovno suzbijaju i uništavaju ambroziju primjenom slijedećih mjera:

-agrotehničkih mjera: obradom zemlišta (oranje zaoravanje strništa, tanjiranje), njegom usjeva(okopavanje, međuredno kultiviranje, plijevljenje), uvođenjem i održavanjem plodoreda, pravovremenom sjetvom i prihranom kultura koje se uzgajaju.

-mehaničkih mjera: kultivacijom površina (čupanjem, redovnom košnjom, okopavanjem, spaljivanjem uništenog bilja, sjetvom kvalitetne trave čistog sjemena, formiranje gustog i čvrstog pokrova i dr;

-hemijskih mjera:upotrebom odgovarajućih sredstava za zaštitu bilja(herbicida), koji imaju odobrenje za promet i upotrebu u Federaciji Bosne i Hercegovine i koji se koriste za suzbijanje ambrozije. Sredstvo za zaštitu bilja mora se uptrijebiti u skladu sa uputstvom za primjenu koje se nalazi priloženo u pakovanju sredstava, strogo vodeći računa o vrsti i namjeni zemljišta na kojem se sredstvo primjenjuje (poljoprivredna ili nepoljoprivredna površina), kao i o njihovoj upotrebi na propisanoj udaljenosti od voda, vodotokova, izvorišta voda, jezera i sl.. i na način kojim će se osigurati očuvanje kvalitete vode i klase vodotoka.

Vlasnici, korisnici i subjekti iz ove Odluke koji zemljište na kojem raste ambrozija posjeduju ili su za njega odgovorni ili ga na bilo koji način koriste, snose troškove provođenja mjera ove Odluke i troškove uklanjanja bilja.

Goražde, 10.06.2015 god.

PRIPREMA: Sadeta Ahmetović, dipl. ing. poljoprivrede


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.