06.05.2016.godine

PRIPREMA: Sadeta Ahmetović, dipl.ing.poljoprivrede

Goražde, 18.05.2016 godine

Zaštita u voćnjacima

Obilne  i učestale padavine u proteklom periodu  stvorile su povoljne uslove za infekciju jabuke sa uzročnikom krastavosti lista i ploda (Venturia inaequalis) i pojavu pepelnice(Podosphaera leucotricha).

Zaštitu izvršiti kombinacijom preventivnih (Delan ili Captan) i sistemičnih fungicida (Clarinet ili Indar), a izboje inficirane pepelnicom mehanički odstraniti i iznijeti iz voćnjaka.

U ovom periodu potrebno je izvršiti obilazak voćnih nasada jabuke, kruške i dunje i utvrditi da li postoji prisustvo bakteriozne plamenjače ( Erwinia amylovora). Ukoliko se uoči pojava mladara u obliku pastirskog štapa , sušenje listova,  pojava bakterijskog eksudata, potrebno je mehanički odstraniti inficirane dijelove i to rezom 30 cm ispod mjesta infekcije prema zdravom tkivu kod jabuke, odnosno 50 cm kod kruške i dunje. Odstranjene dijelove iznijeti iz voćnjaka, a alat dezinfikovati.

Preporučuje se pregled nasada jabuke na prisustvo jaja jabučnog smotavca ( Cydia pomonella). Na početku piljenja larvi primjeniti insekticide ovicidno-larvicidnog djelovanja-Avaunt EC ili Coragen 20 SC.

Ukoliko se u nasadima breskve uoče listovi sa oboljenjem kovrčavosti lista ,a  čiji je uzročnik gljiva Taphrina deformans, potrebno ih je mehanički odstraniti, iznijeti iz vočnjaka, a u cilju smanjenja infekcionog potencijala.

Zaštita povrća

U toku je rasađivanje presadnica paprike, paradajza i krastavca na otvorenom prostoru. Visoka vlažnost zemljišta stvara povoljne uslove za razvoj gljivica iz rodova Phytium i Phytophthora , koje se nalaze  u površinskom sloju zemljišta, a uzrokuju polijeganje rasada.

Nakon rasađivanja presadnica preporučuje se izvršiti zalijevanje biljke i zemlje oko biljke preparatom Previcur Energy.

Preparate koristiti u skladu s priloženim uputstvom.

Zaštita u voćnjacima

Na pojedinim ruralnim područjima evidentirane su štete na voćnim kulturama uzrokovane niskim temperaturama zrakama.

Vremenski uslovi povoljni su za primarnu infekciju jabuke sa  krastavošću lista i ploda(Venturia inaequalis)i pojavu  pepelnice na jabuci (Podospheara leucotricha).

MJERE ZAŠTITE:

Nastale štete na voćnim kulturama gdje nije došlo do potpunog odumiranja biljnih dijelova, mogu se ublažiti folijarnim tretiranjem voćke biostimulatorima koji u sebi sadrže aminokiseline. Aminokiseline u stresnim situacijama za biljku, omogućavaju njen oporavak i uspostavljanje povoljnih uslova za rast i razvoj.

Izvršiti  zaštitu jabuke od uzročnika krastavosti lista i ploda jabuke nekim od preparata ( Indar 5 EW, Score 250EC , Baycor WP 25, Punch 10 EW) uz dodatak preparata na bazi mankozeba (Mankogal 80, Dithane M-45) ili ditianona (Delan) ili dodina (Syllit 400 SC).

Izboje inficirane sa pepelnicom mehanički odstraniti i iznijeti iz voćnjaka, a osjetljive sorte zaštiti preparatima na bazi sumpora (Thiovit jet 80 WG, Chromosul 80).

Zaštita luka

Vlažno vrijeme pogodno je za pojavu lukove muhe (Hylemia antiqua) u usjevima luka. Ima 2-3 generacije , a najopasnija je prva generacija jer napada luk kad je nerazvijen. Štetu pričinjivaju larve koje se hrane unutrašnjim sadržajem luka. Napadnute biljke zaostaju u razvoju, listovi dobivaju žutu boju, ukovrčani su i suše se, a glavice obično istruhnu.

MJERE ZAŠTITE:

Lukova muha se može suzbiti postavljanjem žutih ljepljivih ploča u usjeve luka. Žuta boja privlači lukovu muhu koja se zalijepi za ljepljiv premaz entomološkog ljepila.

Preparate koristiti u skladu sa priloženim uputstvom.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.