21.02.2017.godine

PRIPREMA: Sadeta Ahmetović, dipl.ing.poljoprivrede

 ZAŠTITA U VOĆNJACIMA

Porastom dnevnih temperature krajem februara i početkom marta završava se period zimskog mirovanja voćaka , počinje kretanje vegetacije i potrebno je izvršiti preventivnu zaštitu od bolesti i štetočina.

Zaštita u voćnjacima podrazumijeva primjenu agrotehničkih mjera i preparata za zaštitu bilja, koja će uticati na zdravlje svakog stabla u voćnjaku.

Mnogi voćnjaci se nalaze u blizini šume, tako da veliki broj insekata polaže jaja kako na stablima šumskog drveća tako i na stablima voćaka. Veliki broj voćnih stabala obrastao je mahovinom, tamo gdje se slabo ili nikako ne provode mjere zaštite.

Poslije rezidbe i uslijed mehaničkih oštećenja, nastaju brojne rane na voćkama, koje je potrebno zaštititi. Iz voćnjaka je potrebno odstraniti suhe, polusuhe grančice, ukloniti mumificirane plodove i lišće, kao moguće izvore zaraze.

Zaštitu izvršiti bakarnim preparatima uz dodatak mineralnih ulja ili gotovim preparatom koji u sebi sadrži i bakar i mineralno ulje (Crveno ulje, Plavo ulje , Modro ulje).

Ulje guši štetnike i ne dopušta miceliju da prodre kroz pore u mladi pup. Slojem ulja zatvaraju se brojne rane na voćkama nastale rezidbom i uslijed mehaničkih oštećenja uzrokovanih nevremenom ,a  uništavaju se i mahovine na voćkama.

Bakar smanjuje infekcioni potencijal brojnih uzročnika bolesti koji prezimljuju na stablu i granama : krastavost lista i ploda jabuke i kruške (Venturia inaequalis, Venturia pyrina), kovrčavost lista breskve (Taphrina deformans), šupljikavost lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), sušenje cvjetova i grančica koštićavog voća (Monilia laxa ), rogač šljive (Taphrina pruni), bakteriozna plamenjača jabučastog voća (Erwinia amylovora), a mineralno ulje suzbija mnogobrojne prezimljele forme štetnika kao što su: zimska jaja kruškine buhe (Psyla pyri), šljivinu štitastu uš (Eulecanum corni), zimska jaja lisnih ušiju (Aphidae) , zimska jaja crvenog pauka (Panonychus ulmi).

Zaštitu izvršiti pred početak kretanja vegetacije ,po mirnom vremenu, kad su dnevne temperature iznad 7 0C, prekrivanjem cijelog stabla, a u slučaju većih padavina potrebno je obnoviti zaštitu.

Preparate koristiti u skladu sa priloženim uputstvom.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.