23.03.2017.

PRIPREMA: Sadeta Ahmetović, dipl.ing.poljoprivrede

 Zaštita breskve

 Najčešća bolest kod breskve je kovrčavost lista , a  uzročnik je gljiva Taphrina deformans.

Prezimljuje u obliku micelija u pupovima, kori grana , grančica i izaziva  primarnu infekciju. Sekundarnog širenja bolesti nema.  Kretanjem vegetacije stvara konidije koje vrše infekciju mladih listova. Listovi su deformisani, žuto-crvene boje i  opadaju. Takve voćke svoj dalji razvoj usmjeravaju na obnavljanje lisne mase, a dešava se da prinos u potpunosti  izostane.

Infekcija breskve ostvarena uzročnikom kovrčavosti lista ne može se naknadno suzbiti i zaštitu je potrebno izvršiti isključivo preventivno.

Zaštitu u fenofazi bubrenja pupova izvršiti preparatima na bazi bakra ( Nordox 75 WG, Champion WG, Kocide DF, Neoram WG), a  nakon otvaranja pupova pa do cvjetanaja, zaštitu izvršiti  preparatima  na bazi dodina i ditianona ( Delan 700 WDG, Syllit 400 SC, Chromodin S-65).

Zaštitu izvršiti po mirnom vremenu,  na temperaturi  većoj od 5  0 C  uz cjelovito prekrivanje  voćke, a preparate koristiti u skladu sa uputstvom.

Zaštita jabuke

Nasade jabuke od uzročnika krastavosti lista i ploda (Venturia inaequalis) i uzročnika bakteriozne plamenjače (Erwinia amylovora), zaštiti do fenofaze mišije uši preparatima na bazi bakra (Nordox 75WG, Kocide DF, Champion).

Zaštita kruške

U ovom periodu potrebno je izvršiti obilazak nasada kruške i utvrditi brojnost položenih jaja i larvi kruškine buhe (Cacopsylla pyri)  i po potrebi izvršiti zaštitu odgovarajućim insekticidima (Envidor 240 SC, Vertimec 018EC).

Zaštitu izvršiti u večernjim satima, na temperaturi iznad 5 0C, po mirnom vremenu u  skladu sa priloženim uputstvom.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.