30.03.2017.

PRIPREMA: Ahmetović Sadeta , dipl.ing. poljoprivrede

 Zaštita šljive , trešnje, višnje, breskve

Koštičave voćne vrste (šljiva, trešnja, višnja, breskva) u fenofazi cvjetanja su najosjetljivije na infekciju gljivom monilia laxa. Prezimljuje u rak ranama i mumificiranim plodovima. Napadnuti cvjetovi posmeđe i naglo se suše , a poslije dolazi do sušenja grančica koje izgledaju kao da su vatrom spaljene. Može doći do propadanja cijelog stabla.

Zaštitu izvršiti nekim od preparata (Signum, Chorus 50WG) u večernjim satima kad nije aktivan let pčela.

 Zaštita jabuke i kruške

Temperatura zraka od 18-24 oC, i visoka vlažnost zraka, stvaraju povoljne uslove za pojavu bakteriozne plamenjače jabuke i kruške ( Erwinia amylovora).

Bakterija napada sve dijelove voćke i uzrokuje sušenje cvijeta, grana, stabla i trulež ploda.Vrijeme od infekcije do pojave prvih simptoma  je između 30 i 40 dana, a poslije 30-40 sati dolazi do pojave bakterijske sluzi.

Na temeraturi većoj od 35 oC razvoj bakterije prestaje.

U toku vegetacije, potrebno je redovno vršiti pregled nasada jabuke i kruške. Ukoliko se uoči pojava mladara u obliku „pastirskog štapa“, sušenje listova, baktrijskog eksudata, potrebno je izvršiti mehaničko uklanjanje inficiranih dijelova.

Inficirane dijelove odstraniti rezom 30 cm ispod mjesta zaraze prema zdravom tkivu kod jabuke, odnosno 50 cm kod kruške. Odstranjene biljne dijelove iznijeti iz voćnjaka, izvršiti dezinfekciju alata, a rane nastale pri rezidbi premazati voćarskim voskom.

Za zaštitu se mogu koristiti do fenofaze cvjetanja sredstva na bazi bakra: Nordox 75 WG , Champion WG, a poslije fenofaze cvjetanja sredstva na bazi fosetila: Aliette flash WG, Avi WG, Topic WP.

Radove izvršiti po mirnom vremenu, a preparate koristiti u skladu sa uputstvom.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.