06.04.2017.

Priprema: Sadeta Ahmetović, dipl.ing poljoprivrede

Zaštita šljive

Voćnjaci u kojima je  šljiva u fenofazi završene cvatnje, potrebno je zaštiti od žute šljivine osice (Hoplocampa minuta) i crne šljivine osice (Hoplocampa flava). Osica prezimljuje u zemljištu , izlazi pred cvjetanje i  polaže jaja u čašićne listiće cvijeta. Nakon 7-14 dana formiraju se larve koje napaduju zametnite plodove, izgrizajući tkivo ploda. Larva prelazi sa ploda na plod i jedna larva može da ošteti 4 do 5 plodova koji opadaju.

Nakon završene fenofaze cvjetanja, za suzbijanje šljivine osice mogu se primjeniti između ostalih insekticidi: Chromogor 40, Rogor 40, Calinogor.

Preparate koristiti u skladu s uputstvom u večernjim satima kad nije aktivan let pčela.

 Zaštita u voćnjacima

Potrebno je izvršiti pregled voćnih nasada koji se nalaze u fenofazi cvjetanja i utvrditi da li postoji prisustvo rutave bube(Tropinota hirta). Štetu pričanjavaju odrasli insekti koji se hrane cvjetovima i mladim listovima, oštećuje prašnike i tučkove, usljed čega je onemogućeno zametanje plodova.

Smanjenje brojnosti ovog štetnika može se postići postavljanjem bijelih i plavih posuda u krošnju drveta ili na zemlju , napunjene sa vodom uz dodatak voćnog sirupa.

Zaštita jabuke

Vremenski uslovi povoljni su za primarnu infekciju krastavosti lista i ploda jabuke čiji je uzročnik gljiva Venturia inaequalis. Prezimljuje u inficiranom opalom lišću i na kori drveta, obrazuje askuse gdje se stvaraju askospore koje u proljeće u povoljnim uslovima uzrukuju primarne infekcije, stvarajući na listu pjege. Opasnost od primarne infekcije traje do polovine juna, a poslije dolazi period sekundarne infekcije.

Zaštitu izvršiti do fenofaze mišije uši preparatima na bazi bakra (Nordox 75 WG, Kocide DF, Champion), a od fenofaze mišije uši do fenofaze cvjetanja preparatom Chorus 75 WG samostalno ili u kombinaciji sa Mankozebom ili Captanom.

Preparate koristiti u skladu sa uputstvom.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.