15.05.2017. godine

PRIPREMA: Sadeta Ahmetović, dipl.ing.poljoprivrede

Zaštita voća

U ovom periodu, preporučuje se obilazak nasada jabuke, kruške i dunje radi utvrđivanja prisustva bakteriozne plamenjače (Erwinia amylovora).

Ukoliko se uoči pojava mladara u obliku pastirskog štapa, sušenje listova, pojava  bakterijskog eksudata, potrebno je mehanički odstraniti inficirane dijelove, iznijeti iz voćnjaka, a alat dezinfikovati.

Isto tako, potrebno je izvršiti pregled voćnih nasada na prisustvo lisnih ušiju. Lisne uši su sitni insekti,  a boja im varira od svijetložute, zelene do crne. Hrane se sisanjem biljnih sokova, pri čemu izazivaju oštećenja poput zastoja u rastu, listovi su ukovrčani, zametnuti plodovi deformisani. Luče mednu rosu na koju se naseljavaju gljive čađavice. Prenosioci su virusnih biljnih bolesti.

Ukoliko se uoči pojava lisnih ušiju na voćkama, preporučuje se zaštita primjenom adekvatnih insekticida (Actara 25 WG, Calypso 480 SC, Mospilan 20 SP, Confidor 200 SL)  u skladu sa  uputstvom.

Obilaskom terena na stablima jabuke, kruške i trešnje, koja se nalaze u blizini šume uočeno je prisustvo malog mrazovca (Operophtera brumata).

Imaju jednu generaciju godišnje. Štete pričinjavaju gusjenice koje imaju zelenu glavu i tijelo sa tamnom prugom na leđima i svjetlim bočnim prugama. Izgrizaju mlado lišće, pupove i cvjetove koje opredaju nitima. Mogu prouzrokovati golobrst.

Kao mjere zaštite se preporučuje tokom ljeta obrada tla oko stabla. Uništavaju se kukoljice i sprječeva izlazak leptira.Pred kretanje vegetacije zaštitu izvršiti mineralnim uljima, a pri pojavi prvih gusjenica insekticidima na bazi fenitrotiona (Fenin, Futotion EC 50, Fenitrotion 50 EC).

 

 

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.