11.05.2018.

PRIPREMA:  Sadeta Ahmetović, dipl.ing.poljoprivrede

Zaštita krompira

Mjerni uređaj CDA-agrometeorološka stanica instalirana na lokalitetu Rasadnik-Grad Goražde, evidentirala je povoljne uslove za infekciju krompira sa plamenjačom čiji je uzročnik gljiva Phytophthora infestans.

Najopasnija bolest na krompiru je plamenjača i ukoliko se na vrijeme ne zaštiti može za kratko vrijeme uništiti cijelu lisnu masu. Početak infekcije može se utvrditi posmatranjem naličja lista, gdje se pojavljuju žučkaste pjege koje se šire i dobijaju tamnu boju. Čitav list veoma brzo izgleda kao da je vatrom spaljen. Infekcija počinje sa donjih listova i širi se prema vrhu.

Dugogodišnjim posmatranjem parcela zasijanih krompirom, uočeno je da je na ovim prostorima osjetljiva sorta na plamenjaču Cenebek.

Povoljni uslovi za razvoj plamenjače su visoka vlažnost zraka, temperatura oko 20 0C, dugo zadržavanje rose , proljetne i ljetne kiše.

Zaštitu treba izvršiti  kad postoje povoljni vremenski uslovi za njenu pojavu ili kad se infekcija pojavi.

Zaštitu krompira izvršiti u početnoj fazi rasta preparatom Daconil, a u fazi brzog porasta cime do zatvaranja redova preparatom Ridomil Gold MZ.

Zaštitna sredstva koristiti u skladu sa uputstvom.

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.