23.10.2018.

PRIPREMA: Sadeta Ahmetović, dipl.ing.poljoprivrede

JESENJI RADOVI U VOĆNJACIMA

Berba voća je završena i poslije opadanja lista potrebno je izvršiti rezidbu voća, a koja podrazumjeva uklanjanje suhih, polusuhih  i polomljenih grančica. Pri rezidbi se treba ograničiti samo na sanaciju te voditi računa da rez bude što manji. U slučaju većih rana nastale pri rezidbi, rane  treba premazati voćarskim voskom jer su ta mjesta mogući izvori infekcije.

Isto tako, potrebno je sakupiti mumificirane plodove sa grana i zemlje, sakupiti opalo lišće i druge biljne ostatke. Sve to iznijeti iz voćnjaka u cilju smanjenja infekcionog potencijala raznih patogena.

Kad opadne 70% lista potrebno je izvršiti cjelovito prekrivanje voćki preparatima na bazi bakra, kojima se između ostalih suzbijaju uzročnici bolesti na voću:

-moniloze na voću, uzročnik gljiva Monilia laxa,

-kovrčavost lista breskve, uzročnik gljiva Taphrina deformans,

-bakterijska plamenjača jabučastog voća , uzročnik bakterija Erwinia amylovora,

-šupljikavost lista koštičavog voća, uzročnik gljiva Stigmina carpophilla,

-rak koštičavog voća, uzročnik bakterija Pseudomonas prumorum,

-rak kore jabuke i kruške, uzročnik gljiva Nectria galigena,

-bakterijski rak kruške, uzročnik bakterija Pseudomonas syringae

-rogač šljive, uzročnik gljiva Taphrina pruni.

Zaštitu izvršiti po mirnom vremenu na temperaturi iznad 8 stepeni , a preparate koristiti u skladu sa priloženim uputstvom.

Velike količine padavina i visoka vlažnost zraka u ljetnom periodu stvorili  su povoljne uslove  za razvoj orahove muhe (Rhagoletis completa) na plodovima oraha.

Orahova muha se nalazi na karantinskoj listi štetnih organizama i ima jednu generaciju godišnje. Prezimljuje kao kukoljica u tlu iz kojih  tokom ljeta izlijeću odrasle muhe. Nakon kopulacije ženka polaže jaja u zelene plodove iz kojih se razvijaju larve. Mjesto uboda potamni u obliku male crne tačke. koja se ishranom larvi povećava. Zelena lupina oraha postaje mekana , kasnije pocrni i zalijepi se za ljusku oraha. Napadnuti plodovi ostaju cijelu zimu na drvetu ili otpadaju.

U ovom periodu, potrebno je iz voćnjaka iznijeti sakupljane  biljne ostatake i opalo lišće .

Isto tako, potrebno je izvršiti plitku  jesenju obradu tla ispod stabla oraha na dubinu od 15-20 cm, radi uništavanja ovog štetnika.

Krajem oktobra i početkom novembra se očekuje i let leptira malog mrazovaca (Operophtera brumata) poznatijeg u narodu kao „zeleni crv“. Izvještajno-prognozna služba Ministarstva za privredu u saradnji sa službenicima iz grada i općina u sastavu kantona koji obavljaju izvještajno-prognozne poslove, izvršila je postavljanje ljepljivih traka oko debala na pojedinim lokalitetima a sve u cilju utvrđivanja brojnosti ovog štetnika. Na osnovu podataka dobivenih sa terena napraviće se program zaštite od ovog štetnika.

Jesenja zaštita u voćnjacima je neophodna kako bi imali zdrav voćnjak za dolazeći period.

 

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.