11.02.2019.

PRIPREMA:Sadeta Ahmetović, dipl.ing.poljoprivrede

ZIMSKA ZAŠTITA U VOĆNJACIMA

Sa porastom temperature zraka, stvaraju se povoljni uslovi za razvoj velikog broj uzročnika bolesti i štetnika na voćkama koji su  prezimili  ispod kore drveta,  u pukotinama,  na stablu, granama i drugim skrivenim  mjestima.

Mnogi voćnjaci  se nalaze u blizini šume, tako da insekti polažu jaja, kako na stablima šumskog drveća, tako i na stablima voćaka. Veliki broj voćnih stabala obrastao je gustom mahovinom tamo gdje se slabo ili uopšte ne provode mjere zaštite.

Zimski zaštita u voćnjacima podrazumijeva uklonjajane mumificiranih plodova, biljnih ostatka, odstranjivanje suhih i polusuhih grančica kao mogućih izvora zaraze te rezidbu voćki i primjenu zaštitnih sredstava.

Poslije rezidbe voćki potrebno je izvršiti  zaštitu preparatima koji će uticati na zdravlje stabla u voćnjaku.

Zaštitu izvršiti preparatima na bazi bakra uz dodatak mineralnog ulja ili gotovim preparatima koji u sebi sadrže i bakar i mineralno ulje .

Ulje guši štetnike, zaustavlja se dalji razvoj položenih jaja, a slojem ulja zatvaraju se brojne rane na voćkama nastale prilikom rezidbe i mehaničkih oštećenja .

Bakar utiče na smanjanje infekcionog potencijala velikog broja uzročnika bolesti koji prezimljuju  na voćkama i ne dopušta miceliju da kroz pore prodre u mladi pup.

Preparatima koji u sebi sadrže mineralno ulje i bakar suzbijaju se mnogobrojne prezimljele forme štetnika i uzročnika biljnih bolesti kao što su:

-krastavost lista i ploda jabuke i kruške(Venturia inaequalis i Venturia purina),

-kovrčavost lista breskve (Taphrina deformans),

-rogač šljive (Taphrina pruni),

-šupljikavost lista koštičavog voća ( Stigmina carpophila),

-sušenje cvjetova i grančica koštičavog voća (Monilia laxa),

-bakteriozna plamenjača jabučastog voća(Erwinia amilovora),

-zimska jaja malog mrazovca(Operophtera brumata L.)  u narodu poznatog kao  „zeleni crv“

-odrasle jedinke i larve kruškine buhe, lisnih ušiju, crvenog pauka, jabučnog savijača i dr…..

Navedenim preparatima se suzbija mahovina na voćkama.

Zimska zaštita navedenim sredstvima se može izvršiti do početka kretanja vegetacije, prekrivanjem cijelog stabla, po mirnom vremenu, kad su dnevne temperature iznad 7 C0 i kad nema opasnosti od noćnih niskih temperatura.

Zimska zaštita se ne treba propustiti jer je na području našeg kantona u predhodnoj godini, veliki broj voćnih stabla  inficiran od strane  malog mrazovca u narodu poznatiji kao „zeleni crv“.

Izvještajno-prognozna služba Ministarstva za privredu BPK-a   Goražde u saradnji sa uposlenicima koji obavljaju izvještajno-prognozne poslove u gradu Goraždu i općinama Foča u F BiH i Pale u F BiH , na više lokaliteta u oktobru prošle godine, pomoću traka koje se lijepe oko stabla, pratila je brojnost malog mrazovca . Na svim lokalitetima gdje se pratilo, uočeno je prisustvo leptira mužjaka malog mrazovca, a uočeno je prisustvo leptira u večernjim satima i na osvjetljenim površinama.

Štetu pričinjavaju gusjenice koje su svjetlo zelene boje sa tamnijom prugom na leđima i dvije svjetlije sa strane. Jako su  proždrljive i uništavaju mlade pupove, cvjetove i prave velike rupe na listovima. Mogu prouzrokavati golobrst, što se i desilo prošle godine na velikom broju voćnih stabala na području našeg kantona, gdje se slabo ili uopšte nisu provodile mjere zaštite.

Budući da je evidentiran let leptira malog marozavca i očekivati je da će se pojaviti na voćnim stablima i u ovoj godini. Izvještajno-prognozna služba Ministarstva za privredu u suradnji sa uposlenicima koji obavljaju izvještajno-prognozne poslove u Gradu Goraždu i općinama Foča i Pale u FBiH sačinala je Program zaštite (jabuka, kruška, višnja, trešnja….) od malog mrazovaca.

Tekst navedenog programa se može preuzeti sa web stranice Vlade BPK-a Goražde i u službama poljoprivrede Grada Goražda i općinama Foča i Pale u FBiH.

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.