Informacije Mup-a
18.12.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovane su dvije saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom a bez povrjeđenih i smrtno stradalih lica.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

17.12.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovana su dva događaja koja imaju obilježje krivičnog djela (posjedovanje i omogućivanje uživanja opojnih droga).Procesuiranje počinioca ovih krivičnih djela je u toku.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

16.12.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona nije bilo bezbjedonosno – interesantnih događaja.

15.12.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovan je jedan događaj koji ima obilježje krivičnog djela (teška krađa).Rad na otkrivanju i procesuiranju počinioca ovog krivičnog djela je u toku.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

14.12.2009.

U dane vikenda na području našeg kantona registrovana je jedna saobraćajna nezgoda sa manjom materijalnom štetom a bez povrjeđenih i smrtno stradalih lica.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

11.12.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona nije bilo bezbjedonosno – interesantnih događaja.

10.12.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona nije bilo bezbjedonosno – interesantnih događaja.

09.12.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona nije bilo bezbjedonosno – interesantnih događaja.

09.12.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovan je jedan prekršaja iz oblasti (ZNDOM-a).Protiv počinioca ovog prekršaja bit će podnesen zahtijev za pokretanje prekršajnog postupka.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

08.12.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovane su dvije saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom a bez povrjeđenih i smrtno stradalih lica.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

07.12.2009.

U dane vikenda na području našeg kantona registrovana je jedana saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom a bez povrjeđenih i smrtno stradalih lica.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

04.12.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona nije bilo bezbjedonosno – interesantnih događaja.

02.12.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovana su dva slučaja narušavanja javnog reda i mira (fizički napad na drugo lice, naročito drsko ponašanje i omalovažavanje OSL-a).Počiniocima ovih prekršaja uručeni su prekršajni nalozi po javnom redu i miru.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

02.12.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovana su dva slučaja narušavanja javnog reda i mira (fizički napad na drugo lice, naročito drsko ponašanje i omalovažavanje OSL-a).Počiniocima ovih prekršaja uručeni su prekršajni nalozi po javnom redu i miru.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

01.12.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona nije bilo bezbjedonosno – interesantnih događaja.

30.11.2009.

Za vrijeme Bajramskih praznika i u dane vikenda na području našeg kantona registrovana su dva slučaja narušavanja javnog reda i mira (fizički napad na drugo lice).Počiniocima ovih prekršaja uručeni su prekršajni nalozi po javnom redu i miru.Registrovan je i jedan događaj koji ima obilježje krivičnog djela (nasilje u porodici).Procesuiranje počinioca ovog krivičnog djela je u »»

24.11.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovan je jedan događaj koji ima obilježje krivičnog djela (krađa).Rad na otkrivanju i procesuiranju počinioca ovog krivičnog djela je u toku.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

23.11.2009.

U dane vikenda na području našeg kantona registrovana su dva slučaja narušavanja javnog reda i mira (naročito drsko ponašanje).Počiniocima ovih prekršaja uručeni su prekršajni nalozi po javnom redu i miru.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

20.11.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovana je jedana saobraćajana nezgoda sa materijalnom štetom a bez povrjeđenih i smrtno stradalih lica.Nije bilo drugih bezbedonosno – interesantnih događaja.

19.11.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovan je jedan događaj koji ima obilježje krivičnog djela (šumska krađa).Rad na otkrivanju i procesuiranju počinioca ovog krivičnog djela je u toku.Registrovana je i jedana saobraćajna nezgoda (slijetanje putničkog motornog vozila sa kolovoza).Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.