Informacije Mup-a
11.04.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovano je jedno krivično djelo (krivotvorenje isprava), rad na procesuiranju počinioca je u toku. Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

10.04.2009.

U dane vikenda na području našeg kantona registrovana je jedna saobraćajna nezgoda sa manjom materijalnom štetom a bez povrijeđenih i nastradalih lica. Dogodila su se i dva narušavanja javnog reda i mira (drsko ponašanje i naročito drsko ponašanje). Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

10.04.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovana je jedna saobraćajna nezgoda sa manjom materijalnom štetom.Tom prilikom dva lica zadobila su lakše tjelesne povrede.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

09.04.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovan je jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira (fizički napad na drugo lice).Počiniocu ovog prekršaja uručen je prekršajni nalog po javnom redu i miru.Registrovan je i jedan događaj koji ima obilježje krivičnog djela (prijevara).Procesuiranje počinioca ovog krivičnog djela je u toku.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih »»

08.04.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona nije bilo bezbjedonosno – interesantnih događaja.

07.04.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovan je jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira (naročito drsko ponašanje).Počiniocu ovog prekršaja uručen je prekršajni nalog po javnom redu i miru.Dogodila se i jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom a bez povrjeđenih i smrtno stradalih lica.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

07.04.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona nije bilo bezbjedonosno – interesantnih događaja.

06.04.2009.

Za dane vikenda na području našeg kantona registrovana su dva slučaja narušavanja javnog reda i mira (fizički napad na drugo lice).Počiniocima ovih prekršaja uručeni su prekršajni nalozi po javnom redu i miru.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

03.04.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovana je jedna saobraćajna nezgoda sa manjom materijalnom štetom a bez povrjeđenih i smrtno stradalih lica.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

02.04.2009.

U protekla 24 sata na podrčju našeg kantona registrovan je jedan događaj koji ima obilježje krivičnog djela ( šumska krađa – po nepoznatom počiniocu ).Rad na otkrivanju počinioca ovog krivičnog djela je u toku.Registrovano je i jedno narušavanje javnog reda i mira ( omalovažavanje OSL-a).Počiniocu ovog prekršaja uručen je prekršajni nalog po javnom redu i »»

01.04.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona nije bilo bezbjedonosno – interesantnih događaja.

31.03.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona nije bilo bezbjedonosno – interesantnih događaja.

30.03.2009.

Za dane vikenda na području našeg kantona registrovana su dva događaja koja imaju obilježje krivičnog djela (jedna krađa – po nepoznatom počiniocu i nanošenje lahkih tjelesnih povreda – po poznatom počiniocu).Procesuiranje i otkrivanje počinioca ovih krivičnih djela je u toku.Dogodila se i jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice zadobilo teže tjelesne povrede.Nije bilo »»

27.03.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovana je jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom a bez povrjeđenih i smrtno stradalih lica.Također registrovan je i jedan požar.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

26.03.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovana je jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom a bez povrjeđenih i smrtno stadalih lica.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

25.03.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

24.03.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovana su četiri događaja koja imaju obilježje krivičnog djela ( jedna teška krađa i dva oštećenja tuđe stvari – po nepoznatom počiniocu i jedno ugrožavanje sigurnosti – po poznatom počiniocu). Rad na otkrivanju i procesuiranju počinioca ovih krivičnih djela je u toku.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih »»

23.03.2009.

Za dane vikenda na području našeg kantona registrovana su dva narušavanja javnog reda i mira (odbijanje naredbe i omalovažavanje OSL-a i upućivanje ozbiljnih rječi prijetnje).Počinioca ovih prekršaja uručeni su prekršajni nalozi po javnom redu i miru.Registrovan je i jedan događaj koji ima obilježje krivičnog djela (nedozvoljeno držanje oružja).Procesuiranje počinioca ovog krivičnog djela je u toku.Dogodile »»

20.03.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovan je jedan događaj koji ima obilježje krivičnog djela (narušavanje nepovredivosti doma).Procesuiranje počinioca ovog krivičnog djela je u toku.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

19.03.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovan je jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira (fizički napad na drugo lice).Počiniocu ovog prekršaja uručen je prekršajni nalog po javnom redu i miru.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.