Informacije Mup-a
15.10.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona nije bilo bezbjedonosno – interesantnih događaja.

14.10.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona nije bilo bezbjedonosno – interesantnih događaja.

13.10.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovan je jedan događaj koji ima obilježje krivičnog djela (šumska krađa).Rad na otkrivanju i procesuiranju počinioca ovog krivičnog djela je u toku.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

12.10.2009.

U dane vikenda na području našeg kantona registrovana su tri slučaja narušavanja javnog reda i mira i to (dva narušavanja javnog reda i mira naročito drskim ponašanjem i jedno narušavanje javnog reda i mira omalovažavanjem OSL-a).Počinocima ovih prekršaja uručeni su prekršajni nalozi po javnom redu i miru.Dogodila se i jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom »»

09.10.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovan je jedan događaj koji ima obilježje krivičnog djela (teška krađa).Rad na otkrivanju i procesuiranju počinioca ovog krivičnog djela je u toku.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

08.10.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona nije bilo bezbjedonosno – interesantnih događaja.

07.10.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovana je jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom a bez povrjeđenih i smrtno stradalih lica.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

06.10.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovan je jedan događaj koji ima obilježje krivičnog djela (teška krađa).Rad na otkrivanju i procesuiranju počinoca ovog krivičnog djela je u toku.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

05.10.2009.

U dane vikenda na području našeg kantona registrovana su dva slučaja narušavanja javnog reda i mira (fizički napad na drugo lice).Počiniocima ovih prekršaja uručeni su prekršajni nalozi po javnom redu i miru.Registrovana su tri događaja koja imaju obilježje krivičnog djela i to (protivzakonit lov, nanošenje lahkih tjelesnih povreda – po poznatom počiniocu i jedna teška »»

02.10.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovana je jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom a bez povrjeđenih i smrtno stradalih lica.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

01.10.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovan je jedan događaj koji ima obilježje krivičnog djela (teška krađa).Rad na otkrivanju i procesuiranju počinioca ovog krivičnog djela je u toku.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

30.09.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona nije bilo bezbjedonosno – interesantnih događaja.

28.09.2009.

U dane vikenda na području našeg kantona registrovana su dva slučaja narušavanja javnog reda i mira i to (jedna tuča i jedno odbijanje naređenja OSL-a).Počiniocima ovih pekršaja uručeni su prekršajni nalozi po javnom redu i miru.Registrovana su dva događaja koja imaju obilježje krivičnog djela (jedna paljevina i jedno nasilje u porodici).Rad na procesuiranju i otkrivanju »»

25.09.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovano je jedno krivično djelo (šumska krađa), rad na pronalasku počinioca je u toku. Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

24.09.2009.

U protekla 24 sata na poručju našeg kantona nije bilo bezbjedonosno – interesantnih događaja.

23.09.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovano je jedno narušavanje javnog reda i mira (omalovažavanje ovlaštenog službenog lica), prekršiocu je uručen prekršajni nalog. Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

22.09.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovana su dva događja koja imaju obilježje krivičnog djela (šumska krađa).Rad na procesuiranju i otkrivanju počinioca ovih krivičnih djela je u toku.Registrovane su i dvije saobraćajne nezgode u kojima je pričinjena materijalna šteta i dva lica su zadobila lakše tjeleesne povrede.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

22.09.2009.

U dane vikenda na području našeg kantona Desio se jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira (tuča) protiv prekršioca biće upućeni zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka. Registrovane su i dvije saobraćajne nezgode, jedna sa materijalnom štetom a bez povrijeđenih i smrtno stradalih lica i druga bez materijalne štete i sa dva lakše povrijeđena lica. Nije »»

18.09.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovan je jedan događaj koji ima obilježje krivičnog djela (teška krađa).Rad na otkrivanju i procesuiranju počinioca ovog krivičnog djela je u toku.Registrovana je i jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom a bez povrjeđenih i smrtno stradalih lica.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

17.09.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovan je jedan događaj koji ima obilježje krivičnog djela (krivotvorenje isprava).Procesuiranje počinioca ovog krivičnog djela je u toku.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.