Informacije Mup-a
12.06.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona nije bilo bezbjedonosno – interesantnih događaja.

11.06.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovan je jedan događaj koji ima obilježje krivičnog djela (posjedovanje i omugućivanje uživanja opojnih droga).Procesuiranje i rad na ovom slučaju je u toku.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

10.06.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovan je jedan događaj koji ima obilježje krivičnog djela (nanošenje lahkih tjelesnih povreda).Procesuiranje počinioca ovog krivičnog djela je u toku.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

09.06.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovan je jedan događaj koji ima obilježje krivičnog djela (povreda mira pokojnika).Rad na otkrivanju i procesuiranju počinioca ovog krivičnog djela je u toku.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

08.06.2009.

U dane vikenda na području našeg kantona registrovan je jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira (fizički napad na drugo lice).Počiniocu ovog prekršaja uručen je prekršajni nalog po javnom redu i miru.Dogodila se i jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

05.06.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovano je jedno krivično djelo narušavanja javnog reda i mira (ugrožavanje sigurnosti drugog lica). Desila su se i tri narušavanja javnog reda i mira (fizički napad na drugo lice). Protiv prekršilaca biće poduzete zakonske mjere i radnje. Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

05.06.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona nije bilo bezbjedonosno – interesantnih događaja.

04.06.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona nije bilo bezbjedonosno – interesantnih događaja.

03.06.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovana su dva događaja koja imaju obilježje krivičnog djela (krađa).Procesuiranje i rad na otkrivanju počinioca ovog krivičnog djela je u toku.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

02.06.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovan je jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira (fizički napad na drugo lice).Počiniocu ovog prekršaja uručen je prekršajni nalog po javnom redu i miru.Registrovan je i jedan događaj koji ima obilježje krivičnog djela (krađa).Rad na otkrivanju i procesuiranju počinioca ovog krivičnog djela je u toku.Nije bilo »»

01.06.2009.

U dane vikenda na području našeg kantona registrovan je jedan događaj koji ima obilježje krivičnog djela (krađa).Procesuiranje počinioca ovog krivičnog djela je u toku.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

29.05.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovana je jedna saobraćajna nezgoda (obaranje pješaka).Tom prilikom jedno lice – pješak zadobio je lakše tjelesne povrede.Protiv vozača bit će poduzete zakonom predviđene mjere.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

28.05.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona nije bilo bezbjedonosno – interesantnih događaja.

27.05.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovan je jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira (fizički napad na drugo lice).Počiniocu ovog prekršaja uručen je prekršajni nalog po javnom redu i miru.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

26.05.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona nije bilo bezbjedonosno – interesantnih događaja.

25.05.2009.

U dane vikenda na području našeg kantona registrovana je jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom a bez povrijeđenih i smrtno stradalih lica.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

22.05.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona nije bilo bezbjedonosno – interesantnih događaja.

21.05.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovan je jedan događaj koji ima obilježje krivičnog djela (krađa).Rad na otkrivanju počinioca ovog krivičnog djela je u toku.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

20.05.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona nije bilo bezbjedonosno – interesantnih događaja.

19.05.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovana su tri slučaja narušavanja javnog reda i mira (fizički napad na drugo lice, omalovažavanje OSL-a i navođenje na prosijačenje).Počiniocima ovih prekršaja uručeni su prekršajni nalozi po javnom redu i miru.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.