Informacije Mup-a
08.01.2010.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovana je jedna saobraćajna nezgoda (obaranje pješaka).Tom prilikom pješak je zadobio teže tjelesne povrede.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

07.01.2010.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovana su dva događaja koja imaju obilježje krivičnog djela (teška krađa i narušavanje nepovredivosti doma).Rad na otkrivanju i procesuiranju počinilaca ovih krivičnih djela je u toku.Registrovan je jedan prekršaj. Počiniocu uručen prekršajni nalog po javnom redu i miru.Također registrovan je i jedan požar pri čemu je pričinjena »»

05.01.2010.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovana je jedna saobraćajna nezgoda sa manjom materijalnom štetom a bez povrjeđenih i smrtno stradalih lica.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

04.01.2010.

Tokom Novogodišnjih praznika i u dane vikenda na području našeg kantona registrovano je pet narušavanja javnog reda i mira, od čega dva narušavanja javnog reda i mira imaju obilježje krivičnog djela.Protiv počinilaca bit će poduzete zakonom predviđene mjere i radnje.Dogodila se i jedana saobraćajna nezgoda sa manjom materijalnom štetom a bez povrjeđenih i smrtno stradalih »»

31.12.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovan je jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira (lažno predstavljanje)).Počiniocu ovog prekršaja uručen je prekršajni nalog po javnom redu i miru.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

30.12.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovan je jedan događaj koji ima obilježje krivičnog djela (krivotvorenje isprave).Procesuiranje počinioca ovog krivičnog djela je u toku.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

29.12.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovana je jedana saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom a bez povrjeđenih i smrtno stradalih lica.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

28.12.2009.

U dane vikenda na području našeg kantona registrovana su dva slučaja narušavanja javnog reda i mira i to (naročito drsko ponašanje i fizički napad na drugo lice).Počiniocima ovih prekršaja uručeni su prekršajni nalozi po javnom redu i miru.Registrovana su dva događaja koja imaju obilježje krivičnog djela i to (jedna teška krađa i jedno oštećenje tuđe »»

24.12.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona nije bilo bezbjedonosno – interesantnih događaja.

23.12.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona nije bilo bezbjedonosno – interesantnih događaja.

22.12.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovan je jedan događaj koji ima obilježje krivičnog djela (teška krađa).Rad na otkrivanju i procesuiranju počinioca ovog krivičnog djela je u toku.Nije bilo drugih bezbjdonosno – interesantnih događaja.

22.12.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona nije bilo bezbjedonosno – interesantnih događaja.

21.12.2009.

U dane vikenda na području našeg kantona nije bilo bezbjedonosno – interesantnih događaja.

18.12.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovane su dvije saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom a bez povrjeđenih i smrtno stradalih lica.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

17.12.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovana su dva događaja koja imaju obilježje krivičnog djela (posjedovanje i omogućivanje uživanja opojnih droga).Procesuiranje počinioca ovih krivičnih djela je u toku.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

16.12.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona nije bilo bezbjedonosno – interesantnih događaja.

15.12.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona registrovan je jedan događaj koji ima obilježje krivičnog djela (teška krađa).Rad na otkrivanju i procesuiranju počinioca ovog krivičnog djela je u toku.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

14.12.2009.

U dane vikenda na području našeg kantona registrovana je jedna saobraćajna nezgoda sa manjom materijalnom štetom a bez povrjeđenih i smrtno stradalih lica.Nije bilo drugih bezbjedonosno – interesantnih događaja.

11.12.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona nije bilo bezbjedonosno – interesantnih događaja.

10.12.2009.

U protekla 24 sata na području našeg kantona nije bilo bezbjedonosno – interesantnih događaja.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.