Press konferencije
09.11.2009.
Ispunjeni svi programski zadaci Press konferenciju na kojoj je razmatrana realizacija programskih aktivnosti u proteklom periodu, 09.11.2009.godine održala je ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Alma Delizaimović. U prvih devet mjeseci ove godine,...
09.11.2009.
Rješavanje pitanja mljekare i puta prema Sarajevu, dva najznačajnija zadatka Ministar za privredu u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde prof. Mustafa Kurtović, sa saradnicima održao je 09.11.2009.godine redovnu press konferenciju na kojoj su predstavljene aktivnosti...
06.11.2009.
Izrada Prostornog plana kantona- kapitalni projekt ministarstva Ministar za prostorno uređenje, urbanizam i zaštitu okoline u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Vladimir Nedimović, na press konferenciji održanoj 06.11.2009.godini, govorio je o izradi Prostornog plana Bosansko-podrinjskog kantona...
05.11.2009.
Bez granta sa većeg nivoa očekuje nas jako teška fiskalna godina za izvršenje budžeta Ministar za finansije u Vladi BPK-a Goražde Muhidin Pleh održao je 05.11.2009.godine redovnu press konferenciju. Na početku press konferencije, ministar...
05.11.2009.
Aktivnosti teku planiranom dinamikom Ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice u Vladi BPK-a Goražde Demir Imamović održao je 05.11.2009.godine redovnu press konferenciju. Pored izvještaja o dosadašnjoj aktivnosti ovog ministarstva, ministar je...
01.09.2009.
Izjednačavanje položaja svih budžetskih korisnika na prostoru FBiH- šansa za ovaj kanton Ministar za finansije u Vladi BPK-a Goražde Muhidin Pleh održao je 01.09.2009. godine press konferenciju na kojoj je bilo riječi o nedavno...
23.06.2009.
Građani BPK-a Goražde konzumiraju higijenski ispravan hljeb Rezultati superanalize hljeba iz pekara na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pokazuju da je ova namirnica higijenski ispravna, čime su otklonjene sve dileme građana ovog kantona o kvaliteti...
03.06.2009.
Predstavljeni programi podsticaja iz budžeta ministarstva za 2009.godinu Ministar za privredu u Vladi BPK-a Goražde prof. Mustafa Kurtović, sa saradnicima organizovao je 03.06.2009.godine press konferenciju na kojoj su predstavljeni programi podsticaja iz budžeta Ministarstva...
05.05.2009.
“Potkrovni stanovi vlasništvo su Bosansko-podrinjskog kantona Goražde!” Bosansko-podrinjski kanton Goražde već duže vrijeme putem resornog ministarstva vodi aktivnosti oko legalizacije komletnog stambenog fonda u vlasništvu kantona. Proces je tekao nesmetano, sve do trenutka kada...
19.12.2008.
Nakon sastanka za boračkim udruženjima, moguće povlačenje kompletnog postupka! Ministar za boračka pitanja u Vladi BPK-a Goražde, Dževad Adžem upriličio je 19.12.2008.godine press konferenciju o temi „Javni oglas o dodjeli i prodaji stambenih jedinica...
18.03.2008.
<strong>Kantonalne vlasti u 2007. godini radile sa djelimi&#269;nom odgovornoš&#263;u</strong> <img style=”border: none;” alt=”” src=”http://www.bpkg.gov.ba/media/dataimages/cci_big.jpg” /> Centri civilnih inicijativa predstavili su na press konferenciji održanoj 15.03.2008.godine u Goraždu, godišnji izvještaj o monitoringu rada Vlade i...
06.03.2008.
Jedan od prioriteta- unaprijeđenje i racionalizacija zdravstvenog sistema kroz reformu sistema zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na press konferenciji održanoj 29.01.2008. godine,...
06.03.2008.
Upućena zahvalnost građanima na saradnji i policijskim službenicima na dobrom izvršenju povjerenih zadataka Izvještaj o radu za 2007. godinu i program rada za 2008.godinu Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde predstavljen je na press...
06.03.2008.
Nakon provedenih procedura, imenovan notar za područje BPK-a Goražde Izvještaj o radu za 2007. godinu i Programa rada za 2008. godinu, na presss konferenciji koja je održana 06.02.2008.godine prezentovalo je Ministarstvo za pravosuđe, upravu...
06.03.2008.
U ovog godini planiran početak izrade Prostornog plana Kantona Izvještaj o radu za 2007. godinu i Program rada za 2008. godinu Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline predstavljeni su na press konferenciji...
06.03.2008.
Uspješna implementacija novog Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica U organizaciji Službe za odnose sa javnošću Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 15.01.2008. godine održana je press konferencija na kojoj je predstavljen Izvještaj o...
06.03.2008.
U ovoj godini uvođenje centralizovanog obračuna plaća za sve budžetske korisnike Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na press konferenciji održanoj 07.02.2008.godine predstavilo je Izvještaj o radu za 2007. godinu i Program rada ministarstva...
06.03.2008.
Aktivan rad na poboljšanju standarda prosvjetnih radnika i sveukupnog stanja u oblasti obrazovanja, informisanja, nauke, kulture i sporta U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Službe za odnose sa javnošću Bosansko-podrinjskog...
11.07.2007.
Prioritet spajanje zdravstvenih fondova Bosansko-podrinjskog i Sarajevskog kantona Program rada Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, na press konferenciji održanoj 26.06.2007.godine predstavio je resorni ministar Nazif Uruči. Kako je tom prilikom...
10.07.2007.
U toku raspisivanje ponovnog konkursa za izbor notara Na press konferenciji održanoj 25.06. 2007. godine u organizaciji Službe za odnose sa javnošću BPK-a Goražde, svoj program rada za 2007. godinu predstavilo je i kantonalno...

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.