Press konferencije
24.02.2010.
Realizovano 3/4 svih planiranih aktivnosti U organizaciji Ministarstva za privredu 24.02.2010. godine održana je press konferencija na kojoj je predstavljen je Izvještaj o radu ministarstva za 2009. godinu, a prezentaciji su, pored resornog ministra...
22.02.2010.
Prezentiran Izvještaj o radu u 2009. i Program rada za 2010. godinu Ministar za unutrašnje poslove BPK-a Goražde Nusret Sipović, sa saradnicima održao je 22.02.2010.godine press konferenciju na kojoj je prezentiran Izvještaj o radu...
28.01.2010.
U 2009.godini generalno ostvareno sve što je planirano Direktor Uprave za inspekcijske poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Midhat Hadžiomerović održao je 28.01.2010. godine press konferenciju na kojoj su sumirani rezultati i aktivnosti kantonalne inspekcije u...
22.01.2010.
Prezentiran novi Zakon o obrtu! U organizaciji Obrtničke komore BPK Goražde, u prostorijama Ministarstva za privredu 22.01.2010. godine održana je press konferencija na kojoj je prezentiran novi Zakon o obrtu Federacije BiH koji je...
15.01.2010.
Prezentacija prednacrta Prostornog plana BPK-a Goražde početkom februara
12.01.2010.
Kredite dobilo 270 studenata Ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Alma Delizaimović održala je 12.01.2010.godine press konferenciju na kojoj su javnosti predstavljeni Izveštaj Komisije za provođenje Konkursa za...
08.12.2009.
Do kraja godine biće realizovani svi planirani zadaci Ministarstvo za privredu BPK-a Goražde održalo je 08.12.2009.godine svoju redovnu press konferenciju, na kojoj su sumirani rezultati rada u proteklom periodu u odnosu na program Skupštine...
23.11.2009.
Još nema registrovanih slučajeva „svinjske gripe“ na području BPK-a Goražde Ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Demir Imamović održao je 23.11.2009.godine press konferenciju kojoj su prisustvovali direktor Zavoda za javno zdravstvo...
11.11.2009.
Nedostatna sredstva, glavni razlog neispunjavanja planiranih programskih aktivnosti U prostorijama Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose 11.11.2009. godine održana je press konferencija na kojoj su predstavljeni rezultati rada Ministarstva za prvih devet mjeseci...
11.11.2009.
Održano povoljno stanje sigurnosti na nivou Kantona Press konferenciju o realizovanim aktivnostima Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u toku devet mjeseci ove godine, održao je 11.11.2009.godine kantonalni ministar za unutrašnje poslove Nusret...
10.11.2009.
Prioritet rješavanje pitanja zapošljavanja i samozapošljavanja boračke populacije Ministar za boračka pitanja u Vladi BPK Goražde Dževad Adžem, sa saradnicima održao je 10.11.2009.godine press konferenciju na kojoj je predstavljeno stanje u oblasti boračko-invalidske zaštite...
10.11.2009.
Visok nivo profesionalizma, uz maksimalno zalaganje policijskih službenika Na press konferenciji upriličenoj u kantonalnom Ministarstvu unutrašnjih poslova Emko Rizvanović, šef Ureda komesara policije, Sanjin Rašidović, zamjenik komesara policije i Mirsad Kamenica, analitičar u Uredu...
10.11.2009.
Ostvaren pristup Centralnom registru novčanih kazni Direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Mithat Hadžiomerović održao je 10.11.2009.godine press konferenciju s ciljem informisanja javnosti o aktuelnim aktivnostima Uprave. Prioritetna tema ovog pressa bila je informacija...
09.11.2009.
Ispunjeni svi programski zadaci Press konferenciju na kojoj je razmatrana realizacija programskih aktivnosti u proteklom periodu, 09.11.2009.godine održala je ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Alma Delizaimović. U prvih devet mjeseci ove godine,...
09.11.2009.
Rješavanje pitanja mljekare i puta prema Sarajevu, dva najznačajnija zadatka Ministar za privredu u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde prof. Mustafa Kurtović, sa saradnicima održao je 09.11.2009.godine redovnu press konferenciju na kojoj su predstavljene aktivnosti...
06.11.2009.
Izrada Prostornog plana kantona- kapitalni projekt ministarstva Ministar za prostorno uređenje, urbanizam i zaštitu okoline u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Vladimir Nedimović, na press konferenciji održanoj 06.11.2009.godini, govorio je o izradi Prostornog plana Bosansko-podrinjskog kantona...
05.11.2009.
Bez granta sa većeg nivoa očekuje nas jako teška fiskalna godina za izvršenje budžeta Ministar za finansije u Vladi BPK-a Goražde Muhidin Pleh održao je 05.11.2009.godine redovnu press konferenciju. Na početku press konferencije, ministar...
05.11.2009.
Aktivnosti teku planiranom dinamikom Ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice u Vladi BPK-a Goražde Demir Imamović održao je 05.11.2009.godine redovnu press konferenciju. Pored izvještaja o dosadašnjoj aktivnosti ovog ministarstva, ministar je...
01.09.2009.
Izjednačavanje položaja svih budžetskih korisnika na prostoru FBiH- šansa za ovaj kanton Ministar za finansije u Vladi BPK-a Goražde Muhidin Pleh održao je 01.09.2009. godine press konferenciju na kojoj je bilo riječi o nedavno...
23.06.2009.
Građani BPK-a Goražde konzumiraju higijenski ispravan hljeb Rezultati superanalize hljeba iz pekara na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pokazuju da je ova namirnica higijenski ispravna, čime su otklonjene sve dileme građana ovog kantona o kvaliteti...

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.