Press konferencije
03.06.2009.
Predstavljeni programi podsticaja iz budžeta ministarstva za 2009.godinu Ministar za privredu u Vladi BPK-a Goražde prof. Mustafa Kurtović, sa saradnicima organizovao je 03.06.2009.godine press konferenciju na kojoj su predstavljeni programi podsticaja iz budžeta Ministarstva...
05.05.2009.
“Potkrovni stanovi vlasništvo su Bosansko-podrinjskog kantona Goražde!” Bosansko-podrinjski kanton Goražde već duže vrijeme putem resornog ministarstva vodi aktivnosti oko legalizacije komletnog stambenog fonda u vlasništvu kantona. Proces je tekao nesmetano, sve do trenutka kada...
19.12.2008.
Nakon sastanka za boračkim udruženjima, moguće povlačenje kompletnog postupka! Ministar za boračka pitanja u Vladi BPK-a Goražde, Dževad Adžem upriličio je 19.12.2008.godine press konferenciju o temi „Javni oglas o dodjeli i prodaji stambenih jedinica...
18.03.2008.
<strong>Kantonalne vlasti u 2007. godini radile sa djelimi&#269;nom odgovornoš&#263;u</strong> <img style=”border: none;” alt=”” src=”http://www.bpkg.gov.ba/media/dataimages/cci_big.jpg” /> Centri civilnih inicijativa predstavili su na press konferenciji održanoj 15.03.2008.godine u Goraždu, godišnji izvještaj o monitoringu rada Vlade i...
06.03.2008.
Jedan od prioriteta- unaprijeđenje i racionalizacija zdravstvenog sistema kroz reformu sistema zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na press konferenciji održanoj 29.01.2008. godine,...
06.03.2008.
Upućena zahvalnost građanima na saradnji i policijskim službenicima na dobrom izvršenju povjerenih zadataka Izvještaj o radu za 2007. godinu i program rada za 2008.godinu Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde predstavljen je na press...
06.03.2008.
Nakon provedenih procedura, imenovan notar za područje BPK-a Goražde Izvještaj o radu za 2007. godinu i Programa rada za 2008. godinu, na presss konferenciji koja je održana 06.02.2008.godine prezentovalo je Ministarstvo za pravosuđe, upravu...
06.03.2008.
U ovog godini planiran početak izrade Prostornog plana Kantona Izvještaj o radu za 2007. godinu i Program rada za 2008. godinu Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline predstavljeni su na press konferenciji...
06.03.2008.
Uspješna implementacija novog Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica U organizaciji Službe za odnose sa javnošću Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 15.01.2008. godine održana je press konferencija na kojoj je predstavljen Izvještaj o...
06.03.2008.
U ovoj godini uvođenje centralizovanog obračuna plaća za sve budžetske korisnike Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na press konferenciji održanoj 07.02.2008.godine predstavilo je Izvještaj o radu za 2007. godinu i Program rada ministarstva...
06.03.2008.
Aktivan rad na poboljšanju standarda prosvjetnih radnika i sveukupnog stanja u oblasti obrazovanja, informisanja, nauke, kulture i sporta U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Službe za odnose sa javnošću Bosansko-podrinjskog...
11.07.2007.
Prioritet spajanje zdravstvenih fondova Bosansko-podrinjskog i Sarajevskog kantona Program rada Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, na press konferenciji održanoj 26.06.2007.godine predstavio je resorni ministar Nazif Uruči. Kako je tom prilikom...
10.07.2007.
U toku raspisivanje ponovnog konkursa za izbor notara Na press konferenciji održanoj 25.06. 2007. godine u organizaciji Službe za odnose sa javnošću BPK-a Goražde, svoj program rada za 2007. godinu predstavilo je i kantonalno...
09.07.2007.
Prioritet formiranje Fondacije za pomoć borcima Armije BiH i njihovo zapošljavanje Na press konferenciji održanoj 22.06.2007. godine svoj Program rada za 2007. godinu, kao i Izvještaj za 100 dana rada predstavilo je Ministarstvo za...
09.07.2007.
Glavna obaveza- lična i imovinska sigurnost svih građana U Ministarstvu unutrašnjih poslova BPK-a Goražde 21.06.2007.godine upriličena je press konferencija na kojoj se govorilo o programu rada ovog ministarstva za 2007. godinu. Na konferenciji su...
03.07.2007.
Planirano 450.000 KM za podsticaj poljoprivredne proizvodnje Svoj program rada u 2007. godini predstavilo je kantonalno Ministarstvo za privredu. O aktivnostima i planovima ovog ministarstva, na press konferenciji održanoj 20.06.2007. godine, govorili su resorni...
26.06.2007.
Posebne aktivnosti ministarstva biće na pokretanju nastave dislociranih odjeljenja Ekonomskog i Pravnog fakulteta Na press konferenciji koja je u organizaciji Službe za odnose sa javnošću održana 18.06.2007. godine, svoj Program rada za 2007. godinu...
19.06.2007.
Do 2010.godine Budžet BPK-a Goražde trebao bi biti uvećan u skoro stopostotnom iznosu Na press konferenciji održanoj 15.06.2007.godine svoj Program rada za 2007.godinu predstavilo je Ministarstvo za finansije u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Na...
18.06.2007.
Nepohodno donošenje novog Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i o upravljanju zgradama Na press konferenciji održanoj 14.06.2007.godine svoj program rada u 2007. godini predstavilo je Ministarstvo za prostorno uređenje, urbanizam i zaštitu okoline....
05.04.2006.
Program rada za 2007. godinu predstavilo Ministarstvo za prostorno uređenje, urbanizam i zaštitu okoline Nepohodno donošenje novog Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i o upravljanju zgradama Na press konferenciji održanoj 14.06.2007.godine svoj program...

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.