Sjednice Skupštine
Nastavak sa 37. sjednice Skupštine
Datum: 22.09.2010.
Zapisnik sa 37. sjednice Skupštine
Datum: 22.09.2010.
Zapisnik sa 36. sjednice Skupštine
Datum: 22.09.2010.
30. sjednica (zapisnik)
Datum: 20.06.2010.
Zapisnik sa 35. redovne sjednice Skupštine
Datum: 01.06.2010.
Zapisnik sa 34. redovne sjednice Skupštine
Datum: 30.04.2010.
Zapisnik sa 33. redovne sjednice Skupštine
Datum: 30.04.2010.
Zapisnik sa 32. redovne sjednice Skupštine
Datum: 02.03.2010.
Zapisnik sa 31. redovne sjednice Skupštine
Datum: 02.03.2010.
Godišnja sjednica Skupštine
Datum: 20.01.2010.
31. sjednica (zapisnik)
Datum: 20.01.2010.
4. vanredna sjednica (zapisnik)
Datum: 20.01.2010.
29. sjednica – (zapisnik)
Datum: 21.11.2009.
28. sjednica – (zapisnik – nastavak)
Datum: 17.11.2009.
27. sjednica – (zapisnik – nastavak)
Datum: 17.11.2009.
27. sjednica – (zapisnik)
Datum: 17.11.2009.
26. sjednica – (zapisnik)
Datum: 17.11.2009.
Data saglasnost za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju sa iranskom provincijom Istočni Azerbejdžan Usvojen Izvještaj o radu Vlade BPK-a za 2008.godinu i izvještaji budžetskih korisnika Skupština Bosansko-podrinjskog...
Datum: 28.07.2009.
Usvojeni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima BPK-a Goražde, Zakon o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon i nacrt Zakona o nabavljanju, držanju...
Datum: 11.07.2009.
Utvrđen nacrt Zakona o prostornom uređenju i građenju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i usvojeni programi podsticaja industrijskoj proizvodnji, poljoprivredi , poduzetništvu i obrtu Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde...
Datum: 11.07.2009.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.