Sjednice Vlade
D n e v n i  r e d 1. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu: 1.1. Odgovor na poslanička pitanja sa...
Datum: 04.09.2019.
U nastavku 16.redovne sjednice koji je održan jutros,  Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatrala je dostavljene primjedbe od strane Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Bosansko-podrinjskog kantona...
Datum: 30.08.2019.
D n e v n i  r e d 1.Usvajanje zapisnika sa 14 i 15. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka...
Datum: 29.08.2019.
D n e v n i  r e d 1. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu: 1.1.Odluka o davanju saglasnosti na utrošak...
Datum: 16.08.2019.
D n e v n i  r e d 1.Usvajanje Zapisnika sa 13. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz...
Datum: 06.08.2019.
Na današnjem nastavku 13. redovne sjednice koji je održan u poslijepodnevnim satima, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde donijela je, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu...
Datum: 31.07.2019.
D n e v n i  r e d 1.Usvajanje Zapisnika sa 12. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz...
Datum: 30.07.2019.
D n e v n i  r e d  1. Usvajanje zapisnika sa 9. 10. i 11. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka...
Datum: 19.07.2019.
D n e v n i  r e d  1. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde: 1.1. Odluka o izmjenama Odluka o...
Datum: 10.07.2019.
D n e v n i  r e d   1.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu: 1.1 Odluka o plaćanju računa broj: 34/19...
Datum: 08.07.2019.
D n e v n i  r e d 1. Usvajanje zapisnika sa 8. redovne i 1. telefonske sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga...
Datum: 28.06.2019.
D n e v n i  r e d  1. Usvajanje Zapisnika sa 7. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz...
Datum: 19.06.2019.
D n e v n i  r e d  1. Usvajanje Zapisnika sa 5 i 6. redovne i 1. vanredne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje...
Datum: 11.06.2019.
D n e v n i  r e d  1. Usaglašavanje Programa rada Skupštine i Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019.godinu. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka...
Datum: 03.06.2019.
D n e v n i  r e d 1. Usvajanje Zapisnika sa 4. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka...
Datum: 30.05.2019.
D n e v n i  r e d  1.Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Prijedloga Strategije razvoja poljoprivrede Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (2018-2022). 2. Razmatranje...
Datum: 29.05.2019.
D n e v n i  r e d  1. Usvajanje Zapisnika sa 3. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz...
Datum: 24.05.2019.
D n e v n i  r e d  1.Usvajanje Zapisnika sa 2. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz...
Datum: 16.05.2019.
 D n e v n i  r e d 1.Usvajanje zapisnika sa 190. redovne i 1. konstituirajuće sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka...
Datum: 09.05.2019.
D n e v n i  r e d    1.Konstituisanje Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde. 2. Prijedlog odluka o određivanju potpisnika za račune Bosansko-podrinjskog...
Datum: 26.04.2019.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.