Sjednice Vlade
Održana 14. redovna sjednica Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde Data saglasnost federalnom ministru za potpisivanje Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u...
Datum: 13.06.2007.
Održana 13. redovna sjednica Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde Odobreno sufinansiranje poslovnog projekta preduzeća „IN-ŠEH Krug“ Goražde Vlada Bosansko – podrinjskog kantona Goražde održala je...
Datum: 13.06.2007.
Održana 12. redovna sjednica Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde Donošenje sporazuma prije saglasnosti Pod predsjedavanjem Premijera Salema Halilovića 25.05.2007.godine održana je 12. redovna sjednica Vlade...
Datum: 13.06.2007.
Održana 11. redovna sjednica Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde Služba za odnose sa javnošću zadužena za koordinaciju aktivnosti Vlade sa nevladinim sektorom Vlada Bosansko –...
Datum: 13.06.2007.
Održana 10. redovna sjednica Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde Vlada pozvala Sindikat zdravstvenih radnika na obustavu štrajka i formirala Radnu grupu za pregovore sa sindikatom...
Datum: 24.05.2007.
Održana 9. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Usvojene nove uredbe o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata budžetskih korisnika Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 26.04.2007.godine...
Datum: 24.05.2007.
Održana 8. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Pokrenuta procedura za realizaciju nastavnih aktivnosti dislocirane nastave Pravnog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, pod...
Datum: 24.05.2007.
Održana 7. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Usvojeni programi utroška sredstava iz budžeta više ministarstava Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 09.04.2007.godine, pod predsjedavanjem Salema...
Datum: 18.04.2007.
Održana 6. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Povećana osnovica za obračun plaće i naknada za topli obrok! Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 02.04.2007.godine svoju...
Datum: 04.04.2007.
Održana 5. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, pod predsjedavanjem Salema Halilovića, održala je 30.03.2007.godine u pauzi sjednice Skupštine BPK-a Goražde, svoju...
Datum: 04.04.2007.
Održana 4. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Pohvaljen rad Centra za socijalni rad BPK-a Goražde Pod predsjedavanjem Premijera Salema Halilovića, 29.03.2007.godine održana je 4. redovna...
Datum: 03.04.2007.
Održana 3. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Usvojen prijedlog Budžeta Kantona za 2007. godinu Vlada Bosansko – podrinjskog kantona Goražde održala je 15.03.2007.godine svoju 3....
Datum: 03.04.2007.
Održana 2. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Usvojen Program obilježavanja 1.marta-Dana nezavisnosti BiH Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 28.02.2007.godine svoju 2. redovnu sjednicu kojom...
Datum: 14.03.2007.
Održana 1. konstituirajuća sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Konstituisana Vlada i određeni potpisnici transakcijskog i depozitnog računa Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 22.02.2007.godine svoju 1....
Datum: 02.03.2007.
Održana 62. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Omogućeno zdravstveno osiguranje socijalno ugroženim licima, koji nemaju osiguranje po drugom osnovu! Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je...
Datum: 20.02.2007.
Održana 61. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Usvojen Izvještaj Komisije za javne nabavke i izabrani najpovoljniji ponuđači za pružanje usluga Pod predsjedavanjem Nazifa Uručija, 09.02.2007.godine...
Datum: 20.02.2007.
Održana 60. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Data saglasnost za potpisivanje Ugovora o koncesiji za MHE „Kaljani“i Sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje...
Datum: 07.02.2007.
Održana 59. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde MUP BPK-a Goražde dobio saglasnost za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju sa EUPM-om za implementaciju kampanje „Odgovornost policije“ Pod...
Datum: 02.02.2007.
Održana 58. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Firma „MIMS“ iz Sarajeva dobila koncesiju za izgradnju MHE „Kaljani“ na rijeci Prači! Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala...
Datum: 02.02.2007.
Održana 57. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Usvojena Odluka o razrezu poreza na dobit u godišnjem paušalnom iznosu za 2006. godinu Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde...
Datum: 17.01.2007.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.