Sjednice Vlade
Održana 29. redovna sjednica Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde Utvrđeni amandmani na rebalans Budžeta BPK-a Goražde Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 29.09.2007.godine svoju 29....
Datum: 31.10.2007.
Održana 28. redovna sjednica Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde Ministarstvo za boračka pitanja obezbijedilo besplatne udžbenike za 244 učenika srednjih škola sa područja BPK-a Goražde...
Datum: 31.10.2007.
Održana 27. redovna sjednica Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde 454 učenika osnovnih škola dobiće besplatne udžbenike Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 14.09.2007.godine svoju 27....
Datum: 18.10.2007.
Održana 26. redovna sjednica Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde Za sanaciju šteta na poljoprivrednim kulturama i plastenicima odobreno 70.000 KM Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala...
Datum: 15.10.2007.
Održana 25. redovna sjednica Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde Vlada odobrila 40.000 KM Javnom komunalnom preduzeću «6.Mart» d.o.o. Goražde Pod predsjedavanjem Salema Halilovića 24.08.2007.godine održana...
Datum: 06.10.2007.
Održana 24.redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Odobreno 60.000 KM za sufinansiranje zajedničkih projekata Zavoda za javno zdravstvo i zdravstvenih ustanova sa područja BPK-a Goražde Vlada...
Datum: 30.09.2007.
Održana 23 redovna sjednica Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde Odbijeni amandmani poslanika Redža Bašića U pauzi skupštinskog zasijedanja Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 30.07.2007.godine...
Datum: 11.09.2007.
Održana 22 redovna sjednica Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde Općinama u sastavu Kantona odobrena sredstva za realizaciju projekata sanacije ulica i lokalnih puteva Pod predsjedavanjem...
Datum: 11.09.2007.
Održana 20 redovna sjednica Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde Razmatran prijedlog Zakona o naknadama plaća poslanika i funkcionera Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 18.07.2007.godine...
Datum: 31.07.2007.
Održana 20 redovna sjednica Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde Na doradu povučen prijedlog Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica Vlada Bosansko-podrinjskog kantona...
Datum: 31.07.2007.
Održana 19. redovna sjednica Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde Radnicima u stanju socijalne potrebe Vlada odobrila 12.000 KM pomoći Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je...
Datum: 30.07.2007.
Održana 17. redovna sjednica Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde Vlada obezbijedila smještaj, prijevoz i džeparac za ljetovanje djece u Ulcinju Pod predsjedavanjem Salema Halilovića 27.06.2007.godine...
Datum: 24.07.2007.
Održana 17. redovna sjednica Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde Vlada odobrila 10.000 KM Općini Goražde za sanaciju šteta od elementarne nepogode Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde...
Datum: 12.07.2007.
Održana 16. redovna sjednica Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde Odobreno finansijsko učešće u realizaciji Helpovog projekta “Stvaranje radnih mjesta kroz pomoć pokretanju malih biznisa u...
Datum: 25.06.2007.
Održana 15.redovna sjednica Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde Data saglasnost Premijeru za potpisivanje ugovora sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu o izvođenju dislocirane nastave Vlada...
Datum: 25.06.2007.
Održana 14. redovna sjednica Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde Data saglasnost federalnom ministru za potpisivanje Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u...
Datum: 13.06.2007.
Održana 13. redovna sjednica Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde Odobreno sufinansiranje poslovnog projekta preduzeća „IN-ŠEH Krug“ Goražde Vlada Bosansko – podrinjskog kantona Goražde održala je...
Datum: 13.06.2007.
Održana 12. redovna sjednica Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde Donošenje sporazuma prije saglasnosti Pod predsjedavanjem Premijera Salema Halilovića 25.05.2007.godine održana je 12. redovna sjednica Vlade...
Datum: 13.06.2007.
Održana 11. redovna sjednica Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde Služba za odnose sa javnošću zadužena za koordinaciju aktivnosti Vlade sa nevladinim sektorom Vlada Bosansko –...
Datum: 13.06.2007.
Održana 10. redovna sjednica Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde Vlada pozvala Sindikat zdravstvenih radnika na obustavu štrajka i formirala Radnu grupu za pregovore sa sindikatom...
Datum: 24.05.2007.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.