Sjednice Vlade
49. sjedncia – DOWNLOAD
Datum: 27.01.2010.
Odobrena sredstva od 92.171,11 KM za novčanu naknadu nezaposlenim demobilisanim borcima za mjesec juli Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 24.11.2009. godine svoju 47. redovnu sjednicu...
Datum: 26.12.2009.
Razmatrani amandmani na Zakon o novčanim podsticajima u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 17.11.2009. godine svoju 46. redovnu sjednicu...
Datum: 26.12.2009.
Prihvaćeno potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju osnovice za plaću i naknada koje nemaju karakter plaće za 2009. i 2010. godinu sa predstavnicima sindikata budžetskih korisnika Vlada Bosansko-podrinjskog...
Datum: 26.12.2009.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 06.11.2009. godine svoju 44. redovnu sjednicu Zadužena ministarstva i ostali organi uprave da Vladi dostave programe svoga rada za 2010.godinu...
Datum: 07.12.2009.
Utvrđen Nacrt zakona o pripadnosti javnih prihoda u BPK i finansiranju BPK Goražde Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 04.11.2009. godine svoju 43. redovnu sjednicu Za...
Datum: 07.12.2009.
Za podsticaj industrijskoj proizvodnji odobreno 98.000 KM Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 28.10.2009. godine svoju 42. redovnu sjednicu Za sjednicu je predložen slijedeći: Dnevni red...
Datum: 21.11.2009.
Upućen poziv premijeru i dopremijerima Federacije da posjete Kanton Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 23.10.2009. godine svoju 41. redovnu sjednicu Za sjednicu je predložen slijedeći:...
Datum: 21.11.2009.
Data saglasnost za potpisivanje Ugovora o izvođenju dislocirane nastave u Goraždu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 20.10.2009. godine svoju 40....
Datum: 21.11.2009.
Razmatrana Informacija o preuzetim neperspektivnim vojnim objektima Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 13.10.2009. godine svoju 39. redovnu sjednicu Za sjednicu je predložen slijedeći: Dnevni red...
Datum: 01.11.2009.
Za rekonstrukciju cesta i mostova u 2009. godini planirano izdvojiti 220.000 KM Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 01.10.2009. godine svoju 38. redovnu sjednicu Za sjednicu...
Datum: 01.11.2009.
Odobrena kupovina udžbenika Vlada Bosansko – podrinjskog kantona Goražde održala je 17.09.2009. godine svoju 37. redovnu sjednicu. Za sjednicu je predložen slijedeći: Dnevni red 1. Razmatranje...
Datum: 12.10.2009.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 08.09.2009. godine svoju 36. redovnu sjednicu Za sjednicu je predložen slijedeći: Dnevni red 1. Razmatranje Zapisnika sa zajedničkog sastanka predstavnika...
Datum: 05.10.2009.
Vlada Bosansko – podrinjskog kantona Goražde održala je 07.09.2009. godine svoju 35. redovnu sjednicu Za sjednicu je predložen slijedeći: Dnevni red 1. Razmatranje Zapisnika sa 33....
Datum: 01.10.2009.
Imenovan novi Odbor za obilježavanje značajnih događaja i datuma iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine u BPK Goražde Vlada Bosansko – podrinjskog kantona Goražde održala je 02.09.2009.godine...
Datum: 14.09.2009.
Pokrenuta procedura za nabavku besplatnih udženika učenicima osnovnih škola Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 19.08.2009. godine svoju 33. redovnu sjednicu Za sjednicu je predložen sijedeći:...
Datum: 14.09.2009.
Neprihvativo novo kreditno zaduženje BPK-a Goražde Usvojen prijedlog Zakona o načinu utvrđivanja ušteda Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 12.08.2009. godine svoju 32. redovnu sjednicu Za...
Datum: 26.08.2009.
Data saglasnost za potpisivanje anexa Ugovora o realizaciji projekta nadogradnje drugog sprata na objektu MSŠ „Enver Pozderović“ Vlada Bosansko – podrinjskog kantona Goražde održala je 31.07.2009.godine...
Datum: 26.08.2009.
 Usvojene odluke o finansiranju i sufinansiranju prijevoza studenata i učenika osnovnih i srednjih škola sa područja BPK-a Goražde, kao i za potpisivanje Ugovora o finansiranju nabavke...
Datum: 25.08.2009.
Usvojen Izvještaj Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport o stanju u obrazovanju u BPK-a Goražde Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde započela je 01.07. 2009. godine svoju...
Datum: 01.08.2009.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.