Sjednice Vlade
53. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Odobreno 10.000 KM Kantonalnom sindikatu za pomoć socijalno ugroženim radnicima Pod predsjedavanjem premijera Salema Halilovića, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde...
Datum: 12.03.2008.
52. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Odobren početak izrade Prostornog plana za područje BPK-a Goražde Svoju 52. redovnu sjednicu, Vlada BPK-a Goražde održala je 19.02.2008....
Datum: 12.03.2008.
51. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Glavnom odboru kantonalnog sindikata odobreno 10.000 KM za pomoć radnicima u stanju socijalne potrebe 13.02.2008. godine Vlada Bosansko-podrinjskog kantona...
Datum: 28.02.2008.
50. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Data saglasnost na imenovanje Safeta Begovića za direktora Srednje stručne škole „Džemal Bijedić“ u Goraždu Pod predsjedavanjem premijera Salema...
Datum: 26.02.2008.
49. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Data saglasnost na promjenu cijena naftnih derivata Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 01.02.2008. godine svoju 49. redovnu sjednicu...
Datum: 26.02.2008.
48. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Odobrena sredstva za izvođenje radova na sanaciji dvije barake u ulici „Ferida Dizdarevića“ u Goraždu Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde...
Datum: 26.02.2008.
47. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Odobreno plaćanje više računa za vanjsko i unutrašnje uređenje škola Pod predsjedavanjem premijera, Salema Halilovića Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde...
Datum: 26.02.2008.
46. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Odobreno potpisivanje ugovora o korištenju sredstava za podršku industrijskoj proizvodnji Vlada je 21.01.2008. godine održala svoju 46. redovnu sjednicu...
Datum: 21.02.2008.
45. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Imenovani novi članovi školskih odbora u osnovnim i srednjim školama Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 18.01.2008. godine svoju...
Datum: 21.02.2008.
44. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Odobreno putovanje delegaciji BPK-a Goražde u Iran Prva u ovoj godini, 44. po redu redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona...
Datum: 21.02.2008.
43. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Razmatrani amandamani na Budžet BPK-a Goražde za 2008.godinu Pod predsjedavanjem premijera Bosansko-podrinjskgo kantona Goražde, Salema Halilovića, 31.12.2007. godine održana...
Datum: 14.02.2008.
42. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sjednica sa najvećim brojem predloženih tačaka i usvojenih odluka u 2007.godini Dana 28.12.2007. godine, pod predsjedavanjem Premijera Bosansko-podrinjskog kantona...
Datum: 14.02.2008.
41. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Nacrt Budžeta BPK-a Goražde za 2008.godinu usvojen u nastavku sjednice Pod predsjedavanjem Premijera BPK Goražde, Salema Halilovića 19.12.2007. godine...
Datum: 08.01.2008.
40. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Studentima sa područja kantona odobrena isplata studentskih kredita za tri mjeseca! Pod predsjedavanjem premijera Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 18.12.2007. godine...
Datum: 08.01.2008.
39. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Usvojena Odluka o utvrđivanju neposredne kontrole cijena za određene proizvode i usluge od interesa za Bosansko – podrinjski kanton...
Datum: 07.01.2008.
38. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Odobreni krediti studentima sa područja BPK-a Goražde za studijsku 2007/2008 godinu Pod predsjedavanjem Premijera Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 03.12.2007. godine...
Datum: 07.01.2008.
37. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Data saglasnost za potpisivanje ugovora o zimskom održavanju puteva Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 23.11.2007.godine svoju 37. redovnu...
Datum: 07.01.2008.
36. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Za naknade demobilisanim borcima za oktobar 2007. godine Službi za zapošljavanje BPK Goražde odobreno 170.678,60 KM Vlada Bosansko-podrinjskog kantona...
Datum: 07.01.2008.
35 .redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Odobreno dodatnih 10.000 KM pomoći Općini Pale-Prača za sanaciju šteta od poplava 35. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde...
Datum: 07.01.2008.
34.redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Vlada intervenisala sa 10.000 KM za saniranje šteta nastalih od poplava u Općini Pale-Prača Vlada Bosansko – podrinjskog kantona Goražde...
Datum: 07.01.2008.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.