Sjednice Vlade
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 97.redovnoj sjednici pod predsjedavanjem Salka Obhođaša, usvojila je Odluku o Programu utroška i raspodjele sredstava, subvencija za poljoprivredu, za što je...
Datum: 02.02.2005.
Članovi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 96.redovnoj sjednici pod predsjedavanjem mr. Salka Obhođjaša, usvojili su prijedlog Zakona o dopunskim pravima boraca i članovima njihovih porodica u...
Datum: 02.02.2005.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na svojoj 93.redovnoj sjednici, pod predsjedavanjem mr. Salka Obhođaša, razmatrala je Nacrt Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH. Raspravi su...
Datum: 02.02.2005.
Članovi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na svojoj 90. redovnoj sjednici pod predsjedavanjem Salka Obhođaša, usvojili su prijedlog Zakona o postupanju sa predstavkama i prijedlozima i uputili...
Datum: 06.12.2004.
Vlada BPK Goražde na svojoj 89. redovnoj sjednici, održanoj 17.11.2004.godine pod predsjedavanjem mr. Salka Obhođaša, dala je saglasnost premijeru kantona za potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju naknade...
Datum: 02.12.2004.
Vlada BPK Goražde na ovoj sjednici, koja je održana 08.11.2004. godine, usvojila je prijedloge: Zakona o porezima, Zakona o administrativnim taksama, Zakona o internoj reviziji i...
Datum: 02.12.2004.
Na 79.redovnoj sjednici Vlade BPK Goražde, koja je održana 03.09.2004. godine razmatrano je 19 tačaka dnevnog reda. Data saglasnost na pravilnike o vrstama roba i usluga...
Datum: 03.09.2004.
Na dnevnom redu 78.redovne sjednice Vlade BPK Goražde koja je, pod predsjedavanjem mr. Salka Obhođaša održana 26.08.2004. godine našlo se 29 tačaka dnevnog reda. Prijem pripravnika...
Datum: 26.08.2004.
Na početku sjednice razmatran je izvještaj Odbora za pripremu manifestacije “Drina- Prača, nove turističke destinacije u BiH”, te ovlašćena Turistička zajednica BPK Goražde da izvrši tehničku...
Datum: 20.07.2004.
Članovi Vlade BPK Goražde utvrdili su na ovoj sjednici nacrt Zakona o zaštiti od buke i proslijedili ga u skupštinsku proceduru. Donesena je i odluka o...
Datum: 16.07.2004.
Na dnevnom redu 71. redovne sjednice Vlade BPK Goražde koja je održana 12.07. 2004. godine sa početkom u 11,00 h našla se samo jedna tačka dnevnog...
Datum: 12.07.2004.
Nacrt Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće grada Goražda, rijeke Drine-vodozahvat Vitkovići, kojom se prema Zakonu o vodama određuju sanitarne zone i propisuju mjere za...
Datum: 07.07.2004.
Vlada BPK Goražde na svojoj 69. redovnoj sjednici usvojila je Izvještaj o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona za period 01.01.- 31.12.2003.godine i uputila ga Skupštini na razmatranje....
Datum: 30.06.2004.
Na dnevnom redu 68. redovne sjednice Vlade BPK Goražde, kojom je predsjedavao premijer mr. Salko Obhođaš, našli su se između ostalog i izvještaji kantonalnog budžetskog revizora...
Datum: 25.06.2004.
Članovi Vlade BPK Goražde na svojoj 67. redovnoj sjednici kojom je predsjedavao dopremijer Nazif Uruči, razmatrali su analizu stanja u privredi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Kantonalno ministarstvo...
Datum: 20.06.2004.
Vlada BPK Goražde stavila je na van snage zaključak o zamrzavanju postupka poništenja privatizacije preduzeća nastalih transforamcijom HI”Azot”do okončanja sudskog spora koji vlasnici ovih preduzeća vode...
Datum: 12.06.2004.
Na 65. redovnoj sjednici BPK Goražde koja je održana 07.06.2004.godine sa početkom u 16,30 h nalazila se samo jedna tačka dnevnog reda: Razmatranje prijedloga Odluke o...
Datum: 07.06.2004.
Članovi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na svojoj 64. redovnoj sjednici usvojili su prijedlog amandmana na Ustav Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i po skraćenom postupku uputili ga u...
Datum: 31.05.2004.
U svrhu osnivanja kantonalnog stambenog fonda za izgradnju stanova za lica u stanju stambene potrebe, članovi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na početku sjednice razmatrali su i...
Datum: 20.05.2004.
Na 62. redovnoj sjednici članovi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatrali su i usvojili prijedlog Odluke o esencijalnoj listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret...
Datum: 15.05.2004.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.