Sjednice Vlade
Održana 20 redovna sjednica Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde Razmatran prijedlog Zakona o naknadama plaća poslanika i funkcionera Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 18.07.2007.godine...
Datum: 31.07.2007.
Održana 20 redovna sjednica Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde Na doradu povučen prijedlog Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica Vlada Bosansko-podrinjskog kantona...
Datum: 31.07.2007.
Održana 19. redovna sjednica Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde Radnicima u stanju socijalne potrebe Vlada odobrila 12.000 KM pomoći Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je...
Datum: 30.07.2007.
Održana 17. redovna sjednica Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde Vlada obezbijedila smještaj, prijevoz i džeparac za ljetovanje djece u Ulcinju Pod predsjedavanjem Salema Halilovića 27.06.2007.godine...
Datum: 24.07.2007.
Održana 17. redovna sjednica Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde Vlada odobrila 10.000 KM Općini Goražde za sanaciju šteta od elementarne nepogode Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde...
Datum: 12.07.2007.
Održana 16. redovna sjednica Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde Odobreno finansijsko učešće u realizaciji Helpovog projekta “Stvaranje radnih mjesta kroz pomoć pokretanju malih biznisa u...
Datum: 25.06.2007.
Održana 15.redovna sjednica Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde Data saglasnost Premijeru za potpisivanje ugovora sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu o izvođenju dislocirane nastave Vlada...
Datum: 25.06.2007.
Održana 14. redovna sjednica Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde Data saglasnost federalnom ministru za potpisivanje Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u...
Datum: 13.06.2007.
Održana 13. redovna sjednica Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde Odobreno sufinansiranje poslovnog projekta preduzeća „IN-ŠEH Krug“ Goražde Vlada Bosansko – podrinjskog kantona Goražde održala je...
Datum: 13.06.2007.
Održana 12. redovna sjednica Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde Donošenje sporazuma prije saglasnosti Pod predsjedavanjem Premijera Salema Halilovića 25.05.2007.godine održana je 12. redovna sjednica Vlade...
Datum: 13.06.2007.
Održana 11. redovna sjednica Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde Služba za odnose sa javnošću zadužena za koordinaciju aktivnosti Vlade sa nevladinim sektorom Vlada Bosansko –...
Datum: 13.06.2007.
Održana 10. redovna sjednica Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde Vlada pozvala Sindikat zdravstvenih radnika na obustavu štrajka i formirala Radnu grupu za pregovore sa sindikatom...
Datum: 24.05.2007.
Održana 9. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Usvojene nove uredbe o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata budžetskih korisnika Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 26.04.2007.godine...
Datum: 24.05.2007.
Održana 8. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Pokrenuta procedura za realizaciju nastavnih aktivnosti dislocirane nastave Pravnog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, pod...
Datum: 24.05.2007.
Održana 7. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Usvojeni programi utroška sredstava iz budžeta više ministarstava Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 09.04.2007.godine, pod predsjedavanjem Salema...
Datum: 18.04.2007.
Održana 6. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Povećana osnovica za obračun plaće i naknada za topli obrok! Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 02.04.2007.godine svoju...
Datum: 04.04.2007.
Održana 5. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, pod predsjedavanjem Salema Halilovića, održala je 30.03.2007.godine u pauzi sjednice Skupštine BPK-a Goražde, svoju...
Datum: 04.04.2007.
Održana 4. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Pohvaljen rad Centra za socijalni rad BPK-a Goražde Pod predsjedavanjem Premijera Salema Halilovića, 29.03.2007.godine održana je 4. redovna...
Datum: 03.04.2007.
Održana 3. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Usvojen prijedlog Budžeta Kantona za 2007. godinu Vlada Bosansko – podrinjskog kantona Goražde održala je 15.03.2007.godine svoju 3....
Datum: 03.04.2007.
Održana 2. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Usvojen Program obilježavanja 1.marta-Dana nezavisnosti BiH Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 28.02.2007.godine svoju 2. redovnu sjednicu kojom...
Datum: 14.03.2007.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.