Sjednice Vlade
D n e v n i   r e d 1. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu: 1.1. Odluka o davanju saglasnosti za...
Datum: 12.04.2019.
D n e v n i   r e d  1. Usvajanje Zapisnika sa 187. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz...
Datum: 10.04.2019.
D n e v n i   r e d 1. Usvajanje zapisnika sa 185 i 186. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka...
Datum: 22.03.2019.
D n e v n i   r e d 1. Usvajanje Zapisnika sa 185. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka...
Datum: 15.03.2019.
D n e v n i   r e d 1. Usvajanje Zapisnika sa 184. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka...
Datum: 07.03.2019.
D n e v n i   r e d 1. Usvajanje zapisnika sa 182 i 183. redovne i 11. vanredne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2....
Datum: 25.02.2019.
D n e v n i   r e d  1.Razmatranje Zaključka o potvrđivanju odgovora na dodatna pitanja iz Upitnika  EU. U skladu sa Smjernicama za rad...
Datum: 20.02.2019.
D n e v n i   r e d 1. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu: 1.1. Odluka o odobravanju predloženog Ugovora...
Datum: 18.02.2019.
D n e v n i   r e d 1. Usvajanje Zapisnika sa 181. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka...
Datum: 11.02.2019.
D n e v n i   r e d 1. Usvajanje zapisnika sa 10. vanredne 176. redovne, 177. telefonske, 178, 179 i 180. redovne sjednice i...
Datum: 28.01.2019.
D n e v n i   r e d 1. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu: 1.1. Informacija u vezi sa davanjem...
Datum: 16.01.2019.
D n e v n i   r e d 1. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za  finansije: 1.1.Odluka o odobravanju prenosa sredstava sa posebnog...
Datum: 11.01.2019.
D n e v n i   r e d 1.Usvajanje zapisnika sa 172, 174 i 175. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Zaključak o davanju...
Datum: 07.01.2019.
Dnevni red: 1. Prijedlog zaključaka u vezi sa isplatom novčanih podsticaja u poljoprivredi i realizaciji Projekta stambenog zbrinjavanja boračkih populacija BPK-a Goražde.  Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,...
Datum: 31.12.2018.
D n e v n i   r ed 1. Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava Vlade Bosansko-podrinjskog kantona  Goražde ...
Datum: 29.12.2018.
D n e v n i   r e d 1.      Odluka o preraspodjeli rashoda i izdataka između budžetskih korisnika. Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održala...
Datum: 28.12.2018.
D n e v n i   r e d 1. Razmatranje prijedloga Odluke o privremenom finansiranju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period od 01.01. do 31.03.2019.godine. 2. Prijedlog...
Datum: 25.12.2018.
D n e v n i   r e d  1. Usvajanje zapisnika sa 169. telefonske, 170 i 171. redovne i 173. telefonske sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde....
Datum: 21.12.2018.
D n e v n i  r e d 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu; 2. Nacrt  Budžeta BPK-a Goražde za...
Datum: 17.12.2018.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u današnjem nastavku 172.redovne sjednice razmatrala je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu. Nakon rasprave i...
Datum: 14.12.2018.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.