Sjednice Vlade
Premijer Bosansko – podrinjskog kantona  Goražde Emir Oković  predložio je da se na telefonskoj sjednici razmatra:  1. Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli...
Datum: 12.12.2018.
D n e v n i  r e d 1. Razmatranje Nacrta Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019.godinu; 2. Tekuća pitanja Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je...
Datum: 10.12.2018.
D n e v n i   r e d 1.Usvajanje Zapisnika sa 166. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz...
Datum: 30.11.2018.
D n e v n i   r e d 1. Usvajanje zapisnika sa 167. i 168. telefonske sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka...
Datum: 27.11.2018.
Premijer Bosansko – podrinjskog kantona  Goražde Emir Oković  predložio je da se na telefonskoj sjednici razmatra slijedeći: DNEVNI RED  1.Razmatranje Izvještaja zajedničke komisije za Javne nabavke. 2....
Datum: 23.11.2018.
Premijer Bosansko – podrinjskog kantona  Goražde Emir Oković  predložio je  da se na telefonskoj sjednici razmatra:  1. Odluka o preraspodjeli rashoda i izdataka između budžetskih korisnika...
Datum: 15.11.2018.
Premijer Bosansko – podrinjskog kantona  Goražde Emir Oković  predložio je da se na telefonskoj sjednici razmatra slijedeći: DNEVNI RED 1. Odluka o ustupanju na korištenje zemljišta...
Datum: 08.11.2018.
D n e v n i   r e d 1. Usvajanje zapisnika sa 162. i 165. redovne i 9. vanredne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2....
Datum: 05.11.2018.
D n e v n i   r e d 1. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde za nabavku...
Datum: 19.10.2018.
D n e v n i   r e d 1. Usvajanje zapisnika sa 161. redovne sjednice, 8. vanredne, 163 i 164. telefonske sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona...
Datum: 12.10.2018.
Premijer Bosansko – podrinjskog kantona  Goražde Emir Oković  predložio je da se na telefonskoj sjednici razmatra:  1. Razmatranje Zaključka kojim se prima k znanju Informacija o rješavanju...
Datum: 05.10.2018.
Zbog službene odsutnosti premijera, telefonskom sjednicom je predsjedavao ministar za finansije Nudžeim Džihanić. Ministar za finansije Nudžeim Džihanić  Bosansko – podrinjskog kantona  Goražde predložio je da...
Datum: 02.10.2018.
D n e v n i   r e d  1. Prijedlog Odluke o imenovanju policijskog komesara u Upravi policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.  Na...
Datum: 28.09.2018.
D n e v n i   r e d 1. Usvajanje Zapisnika sa 161. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka...
Datum: 27.09.2018.
D n e v n i   r e d 1. Usvajanje zapisnika sa 157., 158. redovne i 159. telefonske sjednice i 160. telefonske sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog...
Datum: 20.09.2018.
D n e v n i   r e d 1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka zajedničih javnih nabavki. 2. Odluka o pokretanju postupka...
Datum: 17.09.2018.
Premijer Bosansko – podrinjskog kantona  Goražde Emir Oković  predložio je da se na telefonskoj sjednici razmatra:  D n e v n i   r e d 1....
Datum: 11.09.2018.
D n e v n i   r e d 1. Usvajanje Zapisnika sa 154., 156., redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i...
Datum: 10.09.2018.
D n e v n i   r e d 1. Usvajanje Zapisnika sa 155. telefonske sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka...
Datum: 17.08.2018.
D n e v n i   r e d 1. Usvajanje Zapisnika sa 153. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka...
Datum: 10.08.2018.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.