Sjednice Vlade
Imenovan vršilac dužnosti ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 125. redovnoj sjednici ovlastila je stručnog saradnika u Ministarstvu obrazovanja, nauke,...
Datum: 15.03.2006.
„IN-Šeh Krug“ jedina izvršila ugovorne obaveze! Članovi Vlade BPK-a Goražde na svojoj 123.redovnoj sjednici razmatrali su i usvojili Izvještaj Komisije za kontrolu realizacije Ugovora o korišćenju...
Datum: 15.03.2006.
Budžetskim korisnicima naloženo smanjenje rashoda za 10 %! Efekti smanjenja potrošnje u budžetu BPK-a Goražde do kraja godine iznosiće više od milion maraka U Goraždu je...
Datum: 15.03.2006.
Prihvaćena organizacija 43. Sandžačkih igara! Na 121. redovnoj sjednici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koja je održana 10.08.2005.godine pod predsjedavanjem Salka Obhođaša, donesena je Odluka o odobravanju...
Datum: 15.03.2006.
Odobren prijem BPK-a Goražde u Asocijaciju evropskih gradova i regiona za kulturu! Razmatrajući niz odluka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja, članovi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde...
Datum: 15.03.2006.
Uskoro u sistemu kontrole podataka! Na 118. redovnoj sjednici Vlada BPK Goražde, pod predsjedavanjem zamjenika Premijera Nazifa Uručija, usvojila je niz odluka o odobravanju novčanih sredstava...
Datum: 15.03.2006.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 116.redovnoj sjednici, pod predsjedavanjem Salka Obhođaša, usvojila je Program utroška finansijskih sredstava iz budžeta Minisitarstva za socijalnu, politiku, zdravstvo, raseljena...
Datum: 04.07.2005.
Članovi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na svojoj 114.redovnoj sjednici održanoj 21.06.2005.godine pod predsjedavanjem Salka Obhođaša, usvojili su Uredbu o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju...
Datum: 21.06.2005.
Članovi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, pod predsjedavanjem Salka Obhođaša, održali su 09.06.2005.godine svoju 113. redovnu sjednicu. Na sjednici je razmatran i usvojen Izvještaj o izvršenju Budžeta...
Datum: 09.06.2005.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 112. redovnoj sjednici, koja je održana 31.05. 2005. godine usvojila je Zaključak o davanju saglasnosti na Ugovor o utvrđivanju naknade...
Datum: 31.05.2005.
Pod predsjedavanjem Salka Obhođaša 17.05. 2005. godine održana je 111. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Na ovoj sjednici članovi Vlade utvrdili su i usvojili Prijedlog...
Datum: 17.05.2005.
Članovi Vlade BPK-a Goražde na svojoj 110. redovnoj sjednici održanoj 11.05.2005.godine, donijeli su Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava u budžetu Ministarstva privrede na kodu „Učešće...
Datum: 11.05.2005.
Vlada Bosansko – podrinjskog kantona Goražde na 109. redovnoj sjednici koja je održana 27.04. 2005. godine usvojila je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o...
Datum: 27.04.2005.
Pod predsjedavanjem Premijera Salka Obhođaša , 21.04. 2005. godine održana je 108. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Na ovoj sjednici, nakon uvodnog obrazloženja direktora Kantonalne...
Datum: 21.04.2005.
Članovi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na svojoj 107. redovnoj sjednici, održanoj 13.04.2005.godine, usvojili su Odluku o isplati novčanih sredstava Kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja u iznosu od...
Datum: 13.04.2005.
Na svojoj 106.redovnoj sjednici članovi Vlade BPK- a Goražde, pod  predsjedavanjem mr.Salka Obhođaša, razmatrali su i usvojili Uredbu o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće...
Datum: 02.04.2005.
Članovi Vlade BPK-a Goražde na svojoj 105.redovnoj sjednici razmatrali su i usvojili Odluku o utvrđivanju dužine trajanja godišnjeg odmora i odsustva sa rada rukovodećih i ostalih...
Datum: 31.03.2005.
Turisticka prezentacija BPK Gorazde na Sajmu turizma, lova i ribolova u Sarajevu Multimedijalna prezentacija zakazana za 24.03.(cetvrtak) Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Gorazde mr. Salko Obhodjas...
Datum: 24.03.2005.
Članovi Vlade BPK na redovnoj 104. sjednici pod predsjedavanjem mr. Salka Obhođaša dali su saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Uredu...
Datum: 20.03.2005.
Članovi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na svojoj 103. redovnoj sjednici pod predsjedavanjem mr. Salka Obhođaša, razmatrali su i usvojili Izvještaj o radu Vlade za 2004. godinu...
Datum: 17.03.2005.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.