Sjednice Vlade
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 07.08.2018.godine 155. telefonsku sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći dnevni red: 1. Prijedlog Odluke o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade...
Datum: 07.08.2018.
D n e v n i   r e d 1. Usvajanje zapisnika sa 151. i 152. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka...
Datum: 02.08.2018.
D n e v n i   r e d 1. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu: 1.1. Odluka o dodjeli novčanih sredstava...
Datum: 25.07.2018.
D n e v n i   r e d 1.Razmatranje prijedloga zaključaka i odluka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove: 1.1. Zaključak o davanju saglasnosti ministru...
Datum: 16.07.2018.
U nastavku 151.redovne sjednice koji je održan danas, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatrala je i usvojila Informaciju o aktivnostima u vezi raspolaganja imovinom i implementaciji Zakona...
Datum: 09.07.2018.
D n e v n i   r e d 1. Usvajanje zapisnika sa 149. i 150. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga zaključaka...
Datum: 03.07.2018.
D n e v n i   r e d 1. Razmatranje Zapisnika sa 148. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga zaključaka i odluka...
Datum: 11.06.2018.
D n e v n i   r e d  1. Razmatranje prijedloga zaključaka i odluka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport: 1.1. Zaključak...
Datum: 04.06.2018.
D n e v n i   r e d 1. Usvajanje Zapisnika sa 147. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka...
Datum: 23.05.2018.
D n e v n i   r e d 1. Usvajanje zapisnika sa 146. redovne sjednice i 7. vanredne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje...
Datum: 11.05.2018.
D n e v n i   r e d 1. Usvajanje Zapisnika sa 145. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka...
Datum: 04.05.2018.
D n e v n i   r e d  1. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport: 1.1. Odluka...
Datum: 27.04.2018.
D n e v n i   r e d 1.Usvajanje Zapisnika sa 144. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz...
Datum: 16.04.2018.
D n e v n i   r e d 1. Usvajanje Zapisnika sa 142. redovne i 143. telefonske sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga...
Datum: 04.04.2018.
Dnevni red: 1.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi da izvrši nabavku 20 tona drvene peleti u skladu sa ZJN – putem direktnog sporazuma. Premijer...
Datum: 23.03.2018.
D n e v n i   r e d 1. Usvajanje zapisnika sa 140. redovne i 141. telefonske sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga...
Datum: 22.03.2018.
DNEVNI RED 1.Prijedlog Odluke o odobravanju prenosa sredstava sa posebnog namjenskog podračuna “Za zaštitu i spašavanje”; 2. Zaključak o davanju saglasnosti  Ministarstvu za unutrašnje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde...
Datum: 14.03.2018.
D n e v n i  r e d 1. Usvajanje Zapisnika sa 139. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka...
Datum: 12.03.2018.
D n e v n i  r e d 1. Usvajanje zapisnika sa 136. redovne, 137 i 138. telefonske sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje...
Datum: 02.03.2018.
D n e v n i  r e d 1. Usvajanje zapisnika sa 131, 134, 135. redovne i 6. vanredne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2....
Datum: 22.02.2018.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.