• OBJAVLJENO: 14.11.2011.
Obavijest o održavanju Javne rasprave o nacrtu Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Bosansko-podrinjskog kantona i nacrtu Zakona o plaćama i naknadama policijskim službenicima Bosansko-podrinjskog kantona

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Bosansko – podrinjski kanton Goražde

VLADA KANTONA

Broj: 03/I-14-1395-1/11

Goražde, 14.11. 2011. godine

PREDMET: Obavijest o održavanju Javne rasprave o nacrtu Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti  Bosansko-podrinjskog kantona i nacrtu Zakona o plaćama i naknadama policijskim  službenicima  Bosansko-podrinjskog kantona.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde putem resornih ministarstava i nadležnih skupštinskih tijela održaće javne rasprave o  nacrtima Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti  Bosansko-podrinjskog kantona i Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Bosansko-podrinjskog kantona prema slijedećem rasporedu:

  1. Dana 18.11.2011.godine (petak) u Prači u prostorijama Općine Pale-Prača od 11.00 sati;
  2. Dana 21.11.2011. godine ( ponedjeljak) u Foča-Ustikolini u prostorijama Općine Foča Ustikolina od 11 sati.
  3. Dana 22.11.2011.godine (utorak) u Goraždu u sali Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona od 11:00 sati.

Ovim putem pozivaju se sva zainteresirana lica da uzmu učešće u javnoj raspravi.

Tekstovi nacrta ovih zakona dostupni su na zvaničnoj interent stranici Vlade BPK-a (www.bpkg.gov.ba)

 

SEKRETAR VLADE

Emir Sijerčić, dipl. pravnik


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.