• OBJAVLJENO: 26.06.2013.
K O N K U R S za naknadni upis učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za školsku 2013/14. godinu

 

 

Broj: 10-38-1937-4/13

Goražde,  26.06.2013. godine

Na osnovu člana 77.  Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju  (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 10/11), te na osnovu Odluke o upisu učenika u I razred srednjih škola za školsku 2013/14  broj: 03-38-974/13 od 06.06.2013. godine ,   Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport  o b j a v lj u j e:

 

K O N K U R S

za  naknadni upis učenika u prvi razred srednjih škola sa područja
Bosansko-podrinjskog kantona  Goražde za školsku 2013/14. godinu

 

Pravo konkurisanja u naknadnom upisnom roku u škole koje u prvom konkursnom roku nisu popunile planirana mjesta imaju svi učenici koji nisu primljeni u školu u koju su prethodno konkurisali ili iz opravdanih razloga nisu konkurisali u prvom upisnom roku.

Konkurs za  naknadni upis učenika u prvi razred srednjih škola u školskoj 2013/14. godini traje:

–  za Mješovitu srednju školu “Enver Pozderović”, Srednju tehničku školu “Hasib Hadžović” i Srednju stručnu školu “Džemal Bijedić” Goražde ( za IV stepen) od 26.06.2013. godine  do 28.06.2013. godine do 13 sati.

–  za Srednju stručnu školu “Džemal Bijedić” Goražde ( za III stepen ) od 26.06.2013. godine  do 05.07.2013. godine.

 

Kandidati koji konkurišu za naknadni upis u srednje škole na području BPK- a Goražde
n e   p o l a ž u   prijemni ispit.

Naknadni upis u srednje škole vrši se na osnovu slobodnih mjesta koja nisu popunjena u prvom upisnom roku te na osnovu člana 10. stav b) Kriterija za prijem učenika u prvi razred srednjih škola BPK- a Goražde, a kako slijedi:

 

MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA “ENVER POZDEROVIĆ”            Slobodna mjesta

– Poljoprivredni tehničar – opći smjer                                                 14 mjesta

 

SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA “HASIB HADŽOVIĆ”                      Slobodna mjesta

– Hemijski tehničar – biotehnološkog smjera                            2 mjesta

– Građevinski tehničar                                                                   4 mjesta

 -Arhitektonski tehničar                                                             4 mjesta

– Elektrotehničar računarstva i informatike                            5 mjesta

 

SREDNJA  STRUČNA ŠKOLA  “DŽEMAL BIJEDIĆ”                       Slobodna mjesta

 – Tekstilni tehničar- dizajner odjeće EU VET program                     23 mjesta

– Mašinska struka-mašinbravar, zavarivač                                         7 mjesta

– Uslužna struka-kozmetičar,frizer vlasuljar                                        9 mjesta

 

M I N I S T A R

Dževad Adžem

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.