• OBJAVLJENO: 14.12.2010.
JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za nadoknadu štete na plastenicima nastale usljed elementarne nepogode(poplave)

Broj : 04-14-3716/10
Goražde; 13.12.2010.godine.

Na osnovu Odluke Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde o davanju saglasnosti na Program o izmjenama i dopunama Programa ,,Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji za 2010.godinu, broj: 01-14-2039/10 od 09.12.2010.godine, utvrđenog Budžetom Bosansko – podrinjskog kantona Goražde za 2010.godinu i Izmjene i dopune Uputstava za ostvarenje novčanih podsticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji broj:04-14-3668-3/10 od 13.12.2010.godine, Ministarstvo za privredu Bosansko –podrinjskog kantona Goražde,
o b j a v l j u j e :


J A V N I P O Z I V
za podnošenje zahtjeva za nadoknadu štete na plastenicima nastale usljed elementarne nepogode(poplave)

Pozivaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači da podnesu zahtjeve za sufinanairanje nadoknade štete na plastenicima (konstrukcija i folije),nastaloj usljed elementarne nepogode- poplave.

Zahtjevi ( obrazac br. Z-4) preuzimaju se u kancelariji broj.15.Ministarstva za privredu.
Rok za podnošenje zahtjeva je četvrtak 16.12.2010.godine.

PO OVLAŠTENJU MINISTRA
Sijerčić Rasim ,dipl.ing.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.