• OBJAVLJENO: 14.03.2011.
Poziv za Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o sportu Bosansko – podrinjskog kantona Goražde

Broj: 10-02-2117-5/10
Goražde,14.03.2011. godine

Poziv za Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o sportu Bosansko – podrinjskog kantona Goražde

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko – podrinjskog kantona Goražde u saradnji sa Ustavnom i zakonodavno – pravnom komisijom i Komisijom za obrazovanje, kulturu, informisanje i sport Skupštine Bosansko – podrinjskog kantona Goražde organizuje Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o sportu Bosansko – podrinjskog kantona Goražde.

Molimo Vas da se odazovete ovom pozivu i svojim aktivnim učešćem date doprinos ovoj Javnoj raspravi.

Javna rasprava sprovest će se u sve tri Općine u sastavu Bosansko – podrinjskog kantona Goražde i to kako slijedi:

1. Općina Foča – Ustikolina dana 22.03.2011 godine (utorak) u 12,00 sati u prostorijama Općine Foča – Ustikolina, ulica Omladinska bb.

2. Općina Pale – Prača dana 23.03.2011 godine (srijeda) u 11,00 sati u prostorijama Općine Pale – Prača, ulica Himza Sablje 33.

3. Općina Goražde dana 25.03.2011 godine (petak) 10,00 sati u prostorijama sale Skupštine Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, ulicaVišegradska 2/a.

Tekst nacrta Zakona može se preuzeti na ovoj stranici, kao i u prostorijama Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, ulica Višegradska 2/a.

M I N I S T R I C A
mr. sci. Alma Delizaimović


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.