• OBJAVLJENO: 27.06.2011.
Program o izmijenama i dopunama programa podrške razvoju poduzetništva i obrzta broj: 04-14-1022/11 od 18.05.2011. godine

1. NAZIV

“PROGRAM O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA PODRŠKE RAZVOJU PODUZETNIŠTVA I OBRTA ” broj:04-14-1022/11 od 18.05.2011. godine.

2. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA


I

Ovim programom vrše se izmjene i dopune “Programa podrške razvoju poduzetništva i obrta” broj:04-14-1022/11 od 18.05.2011. godine i to kako slijedi:
– U poglavlju 6. Naziv korisnika sredstava, u tački (1) u dijelu koji se odnosi na poslovne subjekte, a vezano za ispunjavanje uslova, u stavu 1. da su registrirana minimalno godinu dana od dana dostavljanja aplikacije, dodaju se riječi: osim za podsticaj za registraciju i zapošljavanje u deficitarnim zanatima i poljoprivrednom obrtu.

II

Ostale odredbe navedenog programa se ne mijenjaju i ostaju na snazi.

Broj: 04- 14-1022-3/11 M I N I S T A R
Goražde, 17.06.2011.god. Demir Imamović, dipl.oec

Saglasnost na ovaj Program dala je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Odlukom broj:03-14-929/11 dana 24.06.2011. godine.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.