• OBJAVLJENO: 29.06.2011.
KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u školskoj 2011/12. godini DISLOCIRANA NASTAVA GORAŽDE (koncept studija zasnovan na Bolonjskom procesu)

Odsjek Kompjuterski inžinjering

  • redovan studij (20 kandidata)

Odsjek Dizajn proizvoda (proizvodni i konstruktivni)

  • redovan studij (30 kandidata)

Konkurs je otvoren od 28.6. do 15.7.2011. godine.

Pravo učešća na Konkursimaju drţavljani Bosne i Hercegovine i strani drţavljani sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su završili srednju školu van Bosne i Hercegovine i čija je stečena diploma nostrifikovana čime je utvrđen potrebni nivo obrazovanja za nastavak školovanja.

Za prijavu na Konkurs za upis na prvu godinu studija kadidat je duţan predati slijedeće dokumente:

  • prijava na konkurs
  • originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje četverogodišnje škole završene u Bosni i Hercegovini. Ukoliko je kandidat završio srednju školu van Bosne i Hercegovine, predaju se odgovarajući nostrificirani dokumenti.
  • Originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Uvjerenje o drţavljanstvu
  • Potvrda CIPS-a o mjestu prebivališta
  • Druge dokumente potrebne za utvrđivanje broja bodova prema kriterijima

Prilikom prijave, kandidati su duţni uplatiti 20KM na ţiro račun Mašinskog Fakulteta u Mostaru broj 1610100000310013 na ime obrade dokumenata.

Prijave se podnose Studentskoj sluţbi Dislocirane nastave Goraţde, Zaima Imamovića 42, zgrada Mješovite srednje škole: Kontakt osoba: Amina Salić (tel: ++38738220046).


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.