• OBJAVLJENO: 21.07.2011.
Obrazac za prijavu na Konkurs za izradu Idejnog arhitektonskog rješenja uređenja pješačkog mosta u Goraždu

Obrazac za prijavu na Konkurs za izradu Idejnog arhitektonskog  rješenja uređenja pješačkog mosta u Goraždu

 

(molimo obrasce popunite na računaru)

U skladu sa uvjetima  Konkursa prijavljujem  sljedeći projekt:

 

 

 

Naziv projekta:

 

1) OSNOVNI PODACI O UČESNIKU

 

Naziv učesnika
Sjedište i adresa učesnika:
Kanton:
Ime i prezime osobe 

ovlaštene za zastupanje:

Broj telefona: Faks: E-mail:
Web stranica
Godina osnivanja :
Datum i godina upisa u nadležni Registar : Registarski/statistički  broj :
Registrirana kod:
Broj žiro računa učesnika::
Naziv banke:
ID broj ili JMBG:
Transakcijski broj banke:
Način izvođenja projekta
a) samostalno (upišite X) DA NE
b) u partnerstvu s drugom/drugim stručnim tijelima  (upisati naziv partnera i način prijave zajedničkog projekta) 

 

Provjerite jeste li uz prijavu priložili: !
a) Obavezni dio
1. Obrazac prijavne dokumentacije
2. Ovjerena fotokopija rješenja o upisu u sudski registar, kojim se dokazuje pravo za obavljanje relevantne profesionalne djelatnosti, a vezano za predmet zahtjeva
3. Ovjerena fotokopija Identifikacionog broja
4. Kopija lične karte ili uvjerenja o prebivalištu za fizičke osobe
5. Sadržaji navedeni u Obavještenju o nabavci, tačka  II.5. ukupna količina, broj jedinica i/ili obim ugovora
Molimo u kovertu A4 složiti dokumentaciju ovim redoslijedom
b) Neobavezan dio
1. Materijali, publikacije, novinski članci, te ostala dokumentacija koja ilustrira rad učesnika

 

 

U _______________ ____/___/2011.god.                                                                      Potpis ovlaštene osobe učesnika:

______________________

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.