Obavijest o nastavku konstituirajuće sjednice Skupštine BPK-a Goražde
Datum: 03.12.2018.

Bosna i Hercegovina

            Federacija Bosne i Hercegovine

           Bosansko-podrinjski kanton Goražde

         SKUPŠTINA KANTONA

Predsjedavajuća Skupštine

          

Broj:  01-05-701-1/18

Goražde, 03.  decembra  2018. godine

O B A V I J E S T

 Obavještavamo Vas da će se nastavak konstituirajuće sjednice  Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, održati 04. decembra (utorak)  2018. godine, u ul. 1. slavne višegradske brigade  2-a sa početkom u 10:00 sati.

 

                                                             PREDSJEDAVAJUĆA  SKUPŠTINE

                                                                              Aida Obuća s.r.

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.