Kantonalno ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice

Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo,raseljena lica i izbjeglice
GORDANA ORŠOLIĆ, dr.
ministrica
1. Slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina
tel: +387 38 228 439
fax:+ 387 38 221 224
e-mail: gordana.orsolic@bpkg.gov.ba
http://ms.bpkg.gov.ba/

 

Kantonalno Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice vrši:

 • upravne i druge stručne poslove koji se odnose na predlaganje i provođenje socijalne politike i upostavu službe socijalne zaštite,
 • regulisanja funkcionisanja i razvoja sistema socijalne zaštite,
 • ostvaivanje prava na socijalnu zaštitu i socijalnu sigurnost,
 • utvrđivanje prava na subvencioniranje troškova socijalne zaštite,
 • uspostavu i funkcionisanje sistema dječije zaštite,
 • ostvarivanje prava na subvencioniranje troškova dječije zaštite i pravo na dodatak za djecu i pomoć za djecu novorođenčeta,
 • utvrđivanje uslova, mjerila i kriterija za ostvarivanje prava starih i iznemoglih lica u objektima socijalne zaštite za stare i iznemogle,
 • predlaganje i provođenje politike zdravstvene zaštite stanovništva na području Kantona,
 • uspostavljanje zdravstvene zaštite stanovništva u zdravstvenim ustanovama Kantona,
 • stvaranje uslova za rad sekundarne zdravstvene zaštite stanovništva,
 • predlaganje osnivanja javnih ustanova u oblasti zdravstva,
 • osiguravanje primarne i preventivne zdrastvene zaštite i praćenje zdravstvenog stanja stanovništva,
 • organizovanje i snabdijevanje Kantona lijekovima,
 • preduzimanje mjera za povratak,
 • vođenje odgovarajuće evidencije i dokumentacije, te koordinaciju i usklađivanje programa humanitarne pomoći za raseljena lica i izbjeglice,
 • obezbjeđenje saradnje sa humanitarnim i drugim nevladinim organizacijama u oblasti socijalne zaštite,
 • planiranje i obezbjeđivanje sredstava i usklađivanje primanja za proširene oblike socijalne zaštite civilnih žrtava rata i oružanih sukoba, poslije 30. maja 1990.godine i civilnih žrtava oslobodilačkih ratova, te zaštite žrtava neprijateljskog djelovanja,
 • pripremanja nacrta i drugih propisa iz svoje nadležnosti,
 • nadzor nad radom javnih stanova iz oblasti zdravstva, socijalne i dječije zaštite,
 • inspekcijski nadzor iz nadležnosti Ministarstva,
 • upravno rješavanje,
 • vršenje drugih upravnih i stručnih poslova utvrđenih zakonom koji se odnose na nadležnost Kantona u ovoj oblasti.

ZNAČAJNE ADRESE

USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE
JU „Centar za socijalni rad BPK Goražde“
Adresa: ul. Maršala Tita 13
Direktorica: Sanela Zec
tel: 038/223-343, fax: 038/228-584

JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde
Adresa: Fazlagića bb
Direktor: Elvedin Hrelja, tel/fax: 038/228-443

USTANOVE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Kantonalni zavod za zdravstveno osiguranje BPK Goražde
Adresa: Višegradska bb
Direktor: Ferid Pleh, tel: 038224-094, fax: 038/228-348

JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde
Adresa: Višegradska bb
v.d. direktor: dr. Nedim Čengić,
tel: 038/220-060, fax: 038/227-152

JZU Kantonalna bolnica Goražde
Adresa: ul. Zdravstvenih radnika bb
v.d. direktor dr.Bejadin Lutvić, tel: 038/227-333, fax: 038/228-395

JU Dom zdravlja „Dr. Isak Samokovlija“ Goražde
Adresa: ul. Zdravstvenih radnika bb
Direktorica: dr. Sabina Gušo; tel: 038/221-072 fax: 038/221-028

JU Dom zdravlja Ustikolina
Adresa: Ustikolina
Direktor: dr. Muhamed Elijas, tel/fax: 038/518-140

JU Dom zdravlja Prača
Adresa: Prača
Direktor: dr. Medo Žigović, tel/fax: 038/799-020

Ukupan broj izvršilaca i struktura državnih službenika i namještenika u Ministarstvu

hadic-muhamed.jpgStručni savjetnik za socijalnu i dječiju zaštitu i zaštitu civilnih žrtava rata – 1 izvršilac
(Muhamed Hadžić, VSS- dipl.scr. )

 

 

 

begovic-emira.jpgStručni savjetnik za budžet i zdravstveno osiguranje -1 izvršilac
(Emira Begović , VSS -dipl. ecc.)
Stručni savjetnik za zdravstvenu zaštitu i javno zdravstvo – 1 izvršilac
(nije popunjena pozicija)

 

 

fahrudin-forto.jpgStručni saradnik za normativno – pravne poslove – 1 izvršilac
(Fahrudin Forto ,VSS- dipl. iur.)
Stručni saradnik za raseljena lica i izbjeglice i humanitarnu pomoć – 1 izvršilac
(nije popunjena pozicija )

 

 

 

starhonic-safet.jpgViši samostalni referent za raseljena lica i izbjeglice i humanitarnu pomoć – 1 izvršilac
(Safet Starhonić ,VŠS- ing.tehnolog )

 

 hadzic-adnela.jpgViši referent za statistiku – 1 izvršilac
(Adnela Hadžić , SSS)

 

 mirheta-selimovic.jpgViši referent za administrativno-tehničke poslove- 1 izvršilac
(Mirheta Selimović , SSS)

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnevne informacije MUP-a
27.02.2017.
Dana 24.02.2017.godine u 13,00 sati dežurnoj službi policijske stanice Goražde, obratio se uposlenik Kantonalne uprave za šumarstvo BPK-a Goražde...
24.02.2017.
U protekla 24 sata na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, nije bilo bezbjedonosno – interesantnih događaja  po kojima bi postupali...
23.02.2017.
U protekla 24 sata na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, nije bilo bezbjedonosno – interesantnih događaja  po kojima bi postupali...

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2012. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.