Općina Foča u Federaciji BiH

Načelnik općine: Zijad Kunovac
Adresa: Omladinska bb.
73250 Ustikolina, BiH
Tel:(centrala) + 387 38 519 400
Fax:+ 387 38 519 402

ustikolina_panorama_231209.jpg

Područje općine Foča u FBiH sastoji se od dijela nekadašnje općine Foča koje je 1996. godine reintegrisano u sastav Federacije BiH i u sastavu je Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Površina općine iznosi oko 180 km² i prostire se većim dijelom na lijevoj i manjim dijelom na desnoj obali rijeke Drine. Sačinjavaju je tri mjesne zajednice, a administrativno sjedište općine je u Ustikolini. Obzirom da se prostire na obalama i slivovima nekoliko rijeka i riječica u Ustikolini je od davnina bilo izuzetno razvijeno ribarstvo. Oaze zelenila i ljepote u slivovima rijeka omogućavaju idealne uslove za razvoj riječnog turizma na ovim prostorima. Na teritoriji općine nalazi se znatan broj objekata i simbola iz bogatog kulturno-historjskog naslijeđa Bosne i Hercegovine koji čine sastavni dio njene povijesti.

Prema popisu stanovništva iz 1991. godine na prostoru sadašnje općine Foča u FBiH živjelo je 5274 stanovnika, a danas je na ovom dijelu nastanjeno njih nešto više od 2600.

Stanovništvo na prostoru općine najviše se bavi zemljoradnjom, a manji broj, njih oko 150, uposleno je u organima uprave, javnim ustanovama i nekoliko privrednih subjekata.

Na prostoru općine postoji jedna osnovna škola u čijem sastavu se nalazi i jedna područna škola.

Nakon reintegracije ovog dijela općine Foča u Federaciju BiH, velikim dijelom je izvršena rekonstrukcija stambenih objekata, javnih ustanova i infrastrukture.

Općina Foča u FBiH je privredno nerazvijena općina koja svoju perspektivu, između ostalog, vidi u privrednom i turističkom razvoju.

Uprava općine Foča u FBiH

1. Služba Civilne zaštite
Kontakt osoba: Ermin Osmanspahić
Tel:+ 387 38 518 108

2. Služba za društvene djelatnosti i opću upravu
Tel:+ 387 38 518 548

3. Služba za izbjegla i raseljena lica i BiZ
Šef : Muvedin Dragolj
Tel:+ 387 38 519 404; 518 800

4. Služba za urbanizam, stambene poslove i katastar
Šef: Redžo Bašić
Tel:+ 387 38 519 408; 518-008

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FOČA-USTIKOLINA

Sekretar OV: Mandić Borika kontakt tel. 038 519 406

Predsjedavajući OV, Petar Mihajlović

Dopredsjedavajuća OV, Mensura Karahodža, tel. 061 263 359

Vijećnici:
– Čengić Edin, Predsjednik kluba SDA
– Hodžić Ešef
– Muamera Ahmetspahić
– Bašić Izet – SDP
– Delić Rusmira Radom za boljitak
– Karović Esad, predsjednik kluba SBHPS – SH
– Muslić Šemso
– Kljuno Fikret, predsjednik kluba S BiH
– Džomba Edin
– Mihajlović Petar, SNSD


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2012. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.