Predstavljen program rada Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
Datum: 23.03.2006.

Poboljšanje stanja u svim oblastima rada! Ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Emira Drakovac predstavila je 17.02.2006. godine program rada svog ministarstva za 2006. godinu. Ona je naglasila da će Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta u okviru svojih ovlasti u tekućoj godini zadržati isti nivo u odnosu na prethodnu godinu, a u pojedinim segmentima i poboljšati stanje u ovim oblastima. U pripremi je Zakon o osnivanju Javne ustanove Centar za stručnu obuku, Zakon o kulturnoj baštini, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o stručnom obrazovanju, Zakon o učeničkim i studentskim zadrugama, kao i Izmjene i dopune Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju. Kad je riječ o podzakonskim aktima, Ministarstvo za obrazovanje priprema Izmjene i dopune Pedagoških standarda i normativa za osnovne i srednje škole, Pravilnik o ocjenjivanju rada i sticanju višeg zvanja nastavnika i profesora i Pravilnik o stručnom usavršavanju nastavnika u osnovnim i srednjim školama, kao i niz drugih akata kojima će se pobliže regulisati sve oblasti iz djelokruga nadležnosti ovog ministarstva. Tu je i izrada informacija o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, informacije o radu školskih odbora, te Plan upisa u prvi razred srednjih škola, prikupljanje i sređivanje baze podataka o broju učenika, odjeljenja i zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i organiziranje takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola za školsku 2005/06. godinu na općinskom, kantonalnom i federalnom nivou. U 2006. godini Ministarstvo za obrazovanje planira inoviranje Nastavnih planova i programa, te uvođenje novih za osnovnu i srednju školu.

  • za III razred devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja
  • za gimnaziju
  • za srednje stručno obrazovanje
  • inoviranje programa stranih jezika za osnovne i srednje škole

S ciljem afirmacije kulture i kulturnih djelatnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Vlada Bosansko-podrinjskog kantona, kako je naglasila ministrica Drakovac, imenovaće Savjet za kulturu. U saradnji sa Sportskim savezom Bosansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, radiće na popularizaciji sporta kod školske omladine. U finansijskom smislu, Ministarstvo će podržati održavanje određenog broja sportskih manifestacija i takmičenja a posebno 43. Sandžačke sportske igre čiji je organizator ove godine Bosansko-podrinjski kanton Goražde. Ministarstvo će u okviru svojih finansijskih mogućnosti organizirati seminare za nastavnike i profesore, a posebno za nastavnike za II i III razred devetogodišnjeg obrazovanja, te za sve nove programe iz pojedinih predmeta u osnovnoj i srednjoj školi. S ciljem poboljšanja uslova rada u ustanovama obrazovanja, Ministarstvo će u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine – Odjel za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Federalnim ministarstvom obrazovanja, međunarodnim organizacijama, humanitarnim organizacijama i drugim organizacijama i pojedincima:

  • realizirati projekte opremanja kabineta i laboratorija za pojedine nastavne predmete,
  • raditi na realizaciji implementacije Phare-VET i EU VET programa u svim srednjim školama,
  • raditi na implementaciji plana provedbe Privremenog sporazuma o zadovoljavanju posebnih potreba i prava djece povratnika,
  • obavljati i druge poslove i radne zadatke iz svog djelokruga rada a koji nisu mogli biti planirani.
Press konferencije
09.11.2021.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde utvrdila je i u skupštinsku proceduru uputila nacrt Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2022 godinu. Nacrt Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde...
09.11.2021.
S ciljem stvaranja pretpostavki za značajnije unaprjeđenje aktivnosti na suzbijanju kriminaliteta i povećanju stepena otkrivenosti počinilaca krivičnih djela te povećanja sigurnosti saobraćaja na području...
27.10.2021.
Aktivno učešće na Javnoj raspravi o  Nacrtu  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, održanoj jučer u Sarajevu,...
26.10.2021.
Zahvaljujući Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Bosansko-podrinjski kanton Goražde već drugu godinu zaredom dobija finansijsku podršku u vidu grant sredstva u iznosu od preko...
18.10.2021.
Strategijom razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2021- 2027. godina, Vlada našeg kantona izdvojila je kulturu kao važan segment unaprjeđenja kvaliteta života na ovim...

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.