Press konferencija u Upravi policije MUP-a Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Datum: 10.11.2009.

Visok nivo profesionalizma, uz maksimalno zalaganje policijskih službenika

press-mup-101109.jpg

Na press konferenciji upriličenoj u kantonalnom Ministarstvu unutrašnjih poslova Emko Rizvanović, šef Ureda komesara policije, Sanjin Rašidović, zamjenik komesara policije i Mirsad Kamenica, analitičar u Uredu komesara, govorili su o poslovima i zadacima iz nadležnosti Uprave policije MUP-a BPK-a Goražde, zakonskim i podzakonskim propisima, Kodeksu profesionalnog ponašanja i dostizanju međunarodnih standarda i principa, te dobijanju podrške i povjerenja javnosti. Rad policijskih službenika Uprave policije usmjeren je po metodama moderne profesionalne policijske organizacije i davanja usluga građanima. Prioritet službenika policije je zaštita života i imovine svih građana, prevencija od kriminala, očuvanje javnog reda i mira, bezbjednost saobraćaja, javnost u radu, što, naravno, zahtijeva maksimalno zalaganje i upornost službenika policije, kako bi dostigli visok nivo profesionalizma.

Pored općih zadataka organizacionih jedinica u sastavu Uprave policije, obavljani su, kako je istaknuto na pressu, i posebni zadaci koji su usmjereni ka realizaciji Programa borbe protiv korupcije, spriječavanju i otkrivanju organiziranog kriminala, spriječavanju trgovine ljudima, narkomanije, spriječavanju krivičnih djela ubistava, razbojništva i razbojničkih pljački, otuđenja vozila na motorni pogon, kao i drugih vidova kriminala sa velikim štetama po društvo, privredu i građane našeg Kantona i države u cjelini.

Press konferencije
24.07.2019.
U Ministarstvu za privredu danas je održana press konferencija na kojoj su predstavljeni planovi i programi iz nadležnosti ovog ministarstva za 2019. godinu na...
23.07.2019.
Ministar za boračka pitanja Edin Aganović danas je govorio o nedavno usvojenom Zakonu o pravima demobilisanih boraca u Federaciji BiH i očekivanim izazovima u...
04.07.2019.
Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Arman Bešlija danas je održao press konferenciju na kojoj je informisao javnost o tome da je...
14.06.2019.
Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Arman Bešlija održao je press konferenciju na kojoj je predstavio konačni Plan raspodjele sredstava za finansiranje...
12.06.2019.
U Ministarstvu obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport danas je održana press konferencija o temi upisa učenika u prvi razred srednje škole za školsku...

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.