Održana redovna press konferencija Ministarstva za privredu u Vladi BPK-a Goražde
Datum: 08.12.2009.

Do kraja godine biće realizovani svi planirani zadaci

press-ministarstva-privrede-081209.jpg

Ministarstvo za privredu BPK-a Goražde održalo je 08.12.2009.godine svoju redovnu press konferenciju, na kojoj su sumirani rezultati rada u proteklom periodu u odnosu na program Skupštine BPK-a Goražde, te dati podaci o trenutnim aktivnostima i planiranim zadacima do kraja ove godine. Press konferenciji prisustvovali su savjetnik ministra za privredu Mirsad Hubanić, šef Sektora za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Rasim Sijerčić i Belma Mešić Šeho, stručni saradnik u Sektoru za veterinarstvo.

Od 80 i više zadataka programa Skupštine BPK-a Goražde, Ministarstvo za privredu je, kako je istaknuo savjetnik ministra za privredu Mirsad Hubanić, obrađivalo 22 predmeta, odnosno, to je ¼ zadataka svih ministarstava koje je Skupština svojim programom predvidjela u 2009. godini.

– Mi već sad možemo reći da smo 95% zadataka ispoštovali i da ćemo u ovih 10 dana ispuniti 99% , da ne kažemo, 100%. – rekao je gospodin Hubanić koji se osvrnuo i na konkretne rezultate iz pratećih aktivnosti, među kojima je i realizacija zaključaka sa sastanka oko prodaje i plasmana poljoprivrednih proizvoda sa područja BPK-a na područje Sarajeva i Federacije BiH. Tako je zahvaljujući Ministarstvu za privredu i njihovoj saradnji sa načelnikom sarajevske općine Stari Grad, u subotu 05.12.2009.godine ispred zgrade Ekonomskog fakulteta u Sarajevu izvršena uspješna prezentacija i prodaja poljoprivrednih proizvoda i prerađevina voća i povrća poljoprivrednih proizvođača sa područja BPK-a Goražde. Oni su, takođe, dobili mogućnost i mjesečne termine za izlaganje na ovom prostoru i u narednom periodu. Tom prilikom, sklopljen je i ugovor sa jednim biošopom iz Sarajeva o prodaji i plasmanu poljoprivrednih proizvoda, te uspostavljen kontakt sa direktorima sarajevskih pijaca, zahvaljujući kojima će goraždanski proizvođači dobiti povoljne uslove za plasman roba. – Definitivno, mislim da sa novom godinom naši poljoprivredni proizvođači neće imati problema sa plasmanom svojih proizvoda i to po jako atraktivnim cijenama.- ističe gospodin Hubanić.

press-ministarstva-privrede-081209b1.jpg

Prioritet ovog ministarstva u narednoj godini, prema riječima savjetnika ministra, trebala bi da bude izgradnja putnih komunikacija u ruralnom dijelu općina u sastavu kantona i Ministarstvo je već uputilo dopise lokalnim samoupravama u dijelu razvojnog programa za narednu godinu da pripreme predračune i premjere svih tih putnih komunikacija. O ovim velikim razvojnim projektima razgovaraće se sa predstavnicima IFAD-a i ODRAZ-a, na sastanku zakazanom za 21.decembar.

Na rješavanju problema mljekare „Milgor“ ovo ministarstvo je dosta uradilo i radiće konstantno do konačnog rješenja. Prema riječima gospodina Hubanića, urađeni su bilansi, vještačenja, sakupljeno je mnogo dokumentacije i danas je Mljekara pravno i imovinski definisana, a na zakonodavnim i izvršnim organima vlasti je da prihvate jedno od ponuđenih rješenja ovog pitanja, koje će ekspertna grupa, koja intezivno radi na prikupljanju svih činjenica, uskoro ponuditi Vladi na razmatranje.

Sektor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je, kako ističe šef ovog sektora Rasim Sijerčić, provodilo, takođe, niz aktivnosti. Ministarstvo je na početku ove godine od Federalnog ministarstva za izbjegla i raseljena dobilo donaciju od oko tri hiljade sadnica koje su podijeljene ljudima sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koji su željeli da se bave voćarskom proizvodnjom. U daljem periodu, Ministarstvo je radilo na Programu podsticajnih mjera za čiju realizaciju su obezbjeđena sredstva u iznosu od 550 000 KM.

– Zaprimljeno je oko 1043 zahtjeva i obrađeno je njih 95%, sa tim da imamo do 15.12. rokove za sjetve žitarica i po završetku roka za jesenju sjetvu, mi ćemo zaokružiti podsticajne mjere iz poljoprivrede – riječi su gospodina Sijerčića, koji je napomenuo da je Sektor za poljoprivredu podržao i niz manifestacija, kao što su Dani jabuke, Dani meda i ljekovitog bilja, kao i manifestacije koje su se odvijale na području općine Foča-Ustikolina. Bitno je istaći, da je po prvi put Ministarstvo za privredu provodilo aktivnosti oko donošenja Zakona o novčanim podsticajima u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u ruralnom razvoju, te da je Skupština BPK-a dala saglasnost na ovaj zakon i on je trenutno na štampanju.

– Od iduće godine imaćemo Zakon o novčanim podsticajima gdje je rečeno da ćemo sa 2012. godinom imati visinu novčanih podsticaja u poljoprivredi 3%, što je veoma bitna stavka na kojoj smo mi insistirali. Sa sadašnjim budžetom od 38 000 000 KM, 3% je negdje oko 1 000 000 KM i biće dovoljno za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji i to ne samo primarnoj kao do sada, već i sekundarnoj poljoprivrednoj prozvodnji. Ovaj Zakon nam omogućava da mi možemo pomoći ruralnom razvoju i oko infrastrukture, oko izgradnje nekih pratećih objekata itd, kao i kapitalne projekte, znači, izgradnju prerađivačkih kapaciteta. – riječi su gospodina Sijerčića, koji je iznio i podatke vezane za registraciju poljoprivrednih gazdinstava koja se trenutno provodi, s ciljem stvaranja jedinstvene baze podataka na nivou Federacije, koja je i preduslov za podnošenje zahjeva za podsticaj. Druga vrsta registracije je registracija zaposlenja i trenutno na području Kantona registrovano je 18 ljudi kojima je bavljenje poljoprivredom glavno zanimanje i koji sebi uplaćuju doprinose. Novi Zakon o novčanim podsticajima će, kako je naglašeno, pomogati te ljude koji hoće da se registruju, jer je poljoprivreda niskoakumulativna djelatnost i nema razvoja poljoprivrede bez pomoći države.

Kako ističe Belma Mešić Šeho, stručni saradnik u Sektoru za veterinarstvo, Programom podsticaja za poljoprivredu Ministarstvo za privredu predvidjelo je 10 000 KM u svrhu osnovne zaštite životinja, odnosno, dijagnostičkog ispitivanja zaraznih bolesti kod životinja. Oko 2000 KM utrošeno je na suzbijanje bjesnila na području BPK, a 8000 KM je u toku realizacije, gdje je napravljen ugovor sa veterinarskim organizacijama koje su dužne da dijagnostički ispitaju određeni broj goveda na četiri zarazna oboljenja i nakon dobijenih rezultata, dobiće se relavantni podaci o zdravstvenom stanju mliječnih goveda u našem kantonu.
Ovom prilikom, gospođa Šeho posebno se osvrnula nedavni incident vezan za odstrel pasa u Goraždu koji je izazvao niz opravdanih, negativnih reakcija na počinitelje ovog djela.

– Moram da napomenem da je 25.11.2009. godine u ranim jutarnjim satima na području općine Goražde izvršeno nezakonito, neselektivno i brutalno ubijanje napuštenih pasa lutalica. Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja je zabranio odstrel i predvidio je i dao obavezu lokalnoj zajednici da obezbijedi smještaj za životinje. Dao je i mogućnost da u tom prelaznom roku, jer je Zakon stupio na snagu 08.04.2009.godine, da općina u saradnji sa veterinarskom stanicom može da uradi sterilizaciju, kastraciju i obilježavanje životinja. Na taj način mi zaustavljamo reprodukciju, a nauka kaže da su sterilizovane životinje manje agresivne. Ministarstvo za privredu je, takođe, u toku mjeseca oktobra tražilo informaciju od općine Goražde, šta poduzimaju po ovom pitanju , (pošto upravo u općini Goražde imamo najveću koncentraciju pasa lutalica), naglašavajući ovu zakonsku obavezu i mogućnost da mogu izvršavati kastraciju i sterilizaciju. Općinska Služba za prostorno uređenje i komunalne poslove odgovara nam da oni pregovaraju sa Veterinarskom stanicom Goražde kojoj su oni osnivač da poduzmu te zakonske mjere. Takođe, oni su naveli da ima nekih problema, da JP nije spremno da to uradi, ali to su doktori veterinarske medicine i oni moraju da rade svoj posao, a općina Goražde je osnivač tog preduzeća. Međutim, 25.11. se desilo se to što se desilo.

Inače moramo biti svjesni da postoji set zakona koji regulišu zaštitu životinja, koji se bave tim pitanjem. Cilj je zaštita životinja, gdje se status životinje stavlja na veći nivo. Moramo imati na umu da Krivični zakon F BiH u članu 318, takođe, zabranjuje mučenje i zlostavljanje životinje i predviđa sankcionisanje, određene zakonske, kaznene mjere. Takođe, moramo znati da na području F BiH egzistira veliki broj udruženja za zaštitu životinja i da će sve uraditi da se pronađe krivac. Što se tiče Zakona o azilu on je svima nama stavio u obavezu, počev od entiteta, kantona,općina da moramo izgraditi skloništa za životinje. Bilo je govora kako da se i na području našeg kantona realizuje jedno takvo sklonište i mi ćemo uskoro dobiti sva uputstva za njegovu izgradnju- kazala je, između ostalog, gospođa Šeho.

Press konferencije
06.01.2020.
Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća i ministar za finansije Mirsad Agović na današnjoj press konferenciji prezentovali su dokument „Budžet za građane“. Radi se...
17.12.2019.
Na 31. redovnoj sjednici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde utvrđeni su prijedlozi Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta BPK Goražde za 2020. godinu. Prijedlog Budžeta BPK Goražde za...
13.12.2019.
Ministar za urbanizam, prostorno urđenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Bojan Krunić upriličio je danas press konferenciju na kojoj je govorio o Planu...
03.12.2019.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na svojoj posljednjoj sjednici jednoglasno je donijela zaključak o pokretanju revizije diploma na području ovog kantona. S tim u vezi,...
27.11.2019.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na čelu sa premijerkom Aidom Obućom organizovala je danas press konferenciju o temi „ Unaprjeđenje usluga u zdravstvu s posebnim...

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.