Unis Ginex

logo-gif

UNIS „GINEX“ je kompanija za proizvodnju i promet hemikalija, pripalnih i inicirajućih sredstava. Ova kompanija osnovana je 1952. godine i poznati je proizvođač inicirajućih sredstava za vojnu i civilnu (komercijalnu) upotrebu.

Vlasnička struktura: 51% dionica u vlasništvu države, 49% javno upisanih dionica.

To je kompanija koja više od 85 % svoje ukupne proizvodnje izvozi u: Mađarsku, Tursku, Hrvatsku, Slovačku, Grčku, Njemačku, Maleziju, Makedoniju, SAD, Češku Republiku, Italiju, Egipat, Srbiju i Crnu Goru i Sloveniju,  Španiju, Švicarsku, Ukrajinu, Čile, Izrael, Singapur, Austriju, Ujedinjene arapske emirate, Rumuniju, Ekvador, Veliku Britaniju, Belgiju.

Firma UNIS “GINEX” Goražde posjeduje vlastiti razvojni centar i proizvodne radionice, što joj omogućava da ponudi svoje cjelokupno iskustvo u realizaciji projekata, uključujući obuku osoblja, nabavku i instaliranje opreme sa proizvodnjom prve serije proizvoda i probni rad.

U ovoj tvornici proizvodi se više od 300 vrsta inicijalnih kapisli i detonatora za civilnu i vojnu, pištoljsku, puščanu, protuavionsku, artiljerijsku municiju i ručne bombe.

UNIS “GINEX“, takođe, posjeduje tehnologiju i proizvodne linije za proizvodnju i preradu svih vrsta inicijalnih eksploziva i raznih hemikalija.

PROIZVODNI PROGRAM:

Sve vrste udarnih kapisli za streljačku municiju sa sinoksidnom i EKO inicijalnom smiješom:

– za sve vrste pištoljske i revolverske municije, sa sinoksidnom i EKO inicijalnom smiješom

– za sve vrste pušćane municije

– za lovačku municiju, sa sinoksidnom i EKO inicijalnom smiješom

– za protiv-avionsku municiju, sa sinoksidnom i EKO inicijalnom smiješom

Inicijalne kapisle, duplex i detonatorske kapisle, usporače, električne inicijalne kapisle, namjenjene za sklopove upaljača:

– artiljerijsku municiju

– minobacačku municiju

– artiljerijske rakete

– ručne bombe

Elektro-zapaljive glavice, pripale, piropatrone za :

– pripalu raketnih motora sa čvrstim pogonskim gorivom

– pripalu različitih vrsta pirotehničkih sredstava

– pirotehnička sredstva za aparate za gašenje

– požara u oklopnim vozilima i tenkovima

– pripalu termalne baterije

Također, firma proizvodi i različite vrste inicijalnih ekploziva i hemikalija:

– olovo azid

– olovo stifnat

– olovo krezolat itd.

Adresa: 1. slavne višegradske brigade bb
Fax: + 387 38 221 402
Tel: + 387 38 221 251
E-mail: ginexinfo@bih.net.ba
Web: www.ginex.com.ba


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.