• OBJAVLJENO: 20.09.2011.
7.sjednica
Prijedlog Zakona o plaćama ide na javnu raspravu

Prijedlog Zakona o plaćama ide na javnu raspravu

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 20.09.2011.godine 7.redovnu sjednicu. Za ovu sjednicu predložen je slijedeći

D n e v n i  r e d

1/ „Vladin sat“ – poslanička pitanja i inicijative,

2/ Prijedlog Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i

Hercegovine,

3/ Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na statutarnu Odluku o izmjeni i dopuni

Statuta Kliničkog Centra Univerziteta u Sarajevu, broj: 13/11 od 14.07.2011.godine,

4/ Prijedlog Odluke o ostvarivanju prava iz osnova socijalne, zdravstvene i boračko-

invalidske zaštite povratnika iz Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na područje  entiteta Republike Srpske,

5/ Izvještaj o provedenim aktivnostima na izgradnji, održavanju, sanaciji i rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta i mostova na području Bosansko- podrinjskog kantona Goražde u  2010.godini,

6/ Informacija o izvršenju budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01 – 30.06.2011.godine,

7/ Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve za period 01-01 – 30.06.2011.godine,

8/ Informacija o izvršenju finansijskog plana prihoda i rashoda J.U. „Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, za period 01.01–30.06.2011. godine,

9/ Informacija o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01 – 30.06.2011.godine,

10/ Informacija o Odluci Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2011. godinu,

11/ Informacija Kantonalne bolnice Goražde o postupku nabavke medicinske opreme,

12/ Razmatranje prijedloga Zaključka Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u vezi održavanja javnih rasprava na Nacrt Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Nacrt Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

13/ Informacija Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK-a Goražde u vezi davanja mišljenja Federalnom ministarstvu prostornog uređenja u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti izvršiocu istražnih radova J.P. „Elektroprivreda BiH“,

14/ Razmatranje žalbe profesionalnog poslanika u Skupštini Bosansko-podrinjskog Kantona Goražde Mujagić Rasima na Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o utvrđivanju prava na profesionalizaciju poslanika u Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Na 7.redovnoj sjednici Skupštine BPK-a Goražde razmatrano je 13 tački dnevnog reda, a sa sjednice povučena je Informacija Ministarstva za urbanizam u vezi davanja mišljenja Federalnom ministarstvu prostornog uređenja u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti Elektroprivredi BiH, jer svoj stav o ovoj informaciji još nisu dali klubovi poslanika. Poslanici nisu prihvatili prijedloge poslanika Stranke za BiH da se na dnevnom redu nađe Izvještaj o radu Skupštine, kao i to da se do naredne sjednice odgodi izjašnjavanje o Odluci o davanju saglasnosti na statutarnu odluku o izmjeni i dopuni Statuta Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo. U Vladinom satu, iznesen je niz poslaničkih pitanja i inicijativa, ali i kritika predstavnika opozicionih stranaka na račun Vlade, te na činjenicu da Skupština BPK-a Goražde nije zasijedala punih 80 dana.

Poslanici su uz opširnu raspravu, jednoglasno usvojili prijedlog Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, a burna rasprava vođena je i o Odluci o davanju saglasnosti na Statutarnu odluku o izmjeni i dopuni Statuta Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo. Rasprava je donijela dilemu da li je Bosansko-podrinjski kanton uopće suosnivač Kliničkog centra Sarajevo, obzirom da Skupštini nije dostavljen tekst važećeg Statuta ovog centra. Zaključeno je da Skupština zatraži od UO KCUS ovaj dokument, usklađen sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti u kojem se vidi da je i naš kanton suosnivač Centra.

Poslanici su jednoglasno usvojili i Odluku o ostvarivanju prava iz osnova socijalne, zdravstvene i boračko-invalidske zaštite povratnika iz BPK na prostor Republike Srpske, uprkos primjedbama u smislu preciziranja broja povratnika koji će biti uveden u ova prava i načina finansiranja. Razmatran je takođe i Izvještaj Ministarstva za privredu o provedenim aktivnostima na izgradnji, održavanju, sanaciji i rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta i mostova na području BPK-a Goražde u 2010.godinu, kao i Izvještaj o izvršenju budžeta BPK za prvih šest mjeseci ove godine. Na temelju izvještaja Ministarstva finansija, u pomenutom periodu prikupljeno je nešto više od 14 miliona maraka, no potrošeno je dva miliona maraka više u odnosu na prihodovnu stranu, što je pokriveno viškom koji je iz prethodne godine prenesen u 2011. Do neuravnotoženja budžeta došlo je najviše zbog nedoznačavanja granta Federacije BiH, u iznosu od 13, odnosno ukupno 14 miliona i 9 hiljada maraka. Izlaz iz ovakve situacije Ministarstvo za finansije vidi u traženju dugoročnih izvora finansiranja, dok je opozicija optužila Vladu da nije učinila dovoljno napora da se popravi ovakvo stanje u budžetu. Na ove optužbe predstavnici Vlade odgovorili su predočenjem činjenica o pozitivnim pomacima koji su učinjeni, posebno u zapošljavanju gdje je zabilježen rast od gotovo osam posto u odnosu na raniji period, što bi trebalo da na kraju godine da pozitivne efekte i na Budžet.

U nastavku sjednice, poslanici su usvojili Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve za prvih šest mjeseci ove godine, kao i Informaciju o izvršenju finansijskog plana prihoda i rashoda Službe za zapošljavanje. Usvojena je i Informacija o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za isti period, kao i Informacija Kantonalne bolnice Goražde o postupku nabavke medicinske opreme.

Poslanici su na ovoj sjednici razmatrali i prijedloge Zaključka Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u vezi održavanja javnih rasprava o nacrtu  Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i nacrtu  Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Odlučeno je  da se ove javne rasprave održe u roku od 60 dana, te da se umjesto samo sa sindikatom, provedu sa svim zainteresiranim licima.

 

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.