• OBJAVLJENO: 27.07.2021.
19. sjednica
Imenovana ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport u Vladi BPK Goražde

D n e v n i   r e d

 1. Nacrt Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

 2. Nacrt Zakona o robnim rezervama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

 3. Prijedlog Odluke o organizacijama kulture naroda Bosne i Hercegovine od posebnog značaja za Bosansko-podrinjski kanton Goražde,

 4. Izvještaj o provedenim aktivnostima na izgradnji, održavanju, sanaciji i rekonstrukciji regionalnih cesta i mostova na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u 2020. godini,

 5. Izvještaj o radu Javnog preduzeća Bosansko-podrinjske šume d.o.o. za period 01.01.-31.12.2020. godine,

 6. Izvještaj o radu Javnog preduzeća Radio-televizija BPK Goražde d.o.o. za period 01.01.-31.12.2020. godine i Godišnji obračun Javnog preduzeća Radio-televizija BPK Goražde d.o.o. za period 01.01.-31.12.2020. godine,

 7. Izvještaj o radu JU OŠ „ Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde za školsku 2019/2020 godinu,

 8. Izvještaj o radu JU OŠ „ Hasan Turčalo Brzi“ Goražde za školsku 2019/2020 godinu,

 9. Izvještaj o radu JU OŠ „ Husein ef. Đozo“ Goražde za školsku 2019/2020 godinu,

 10. Izvještaj o radu JU OŠ „ Mehmedalija Mak Dizdar“ Goražde za školsku 2019/2020 godinu,

 11. Izvještaj o radu JU OŠ „ Prača“ Prača za školsku 2019/2020 godinu,

 12. Izvještaj o radu JU OŠ „ Ustikolina“ Ustikolina za školsku 2019/2020 godinu,

 13. Izvještaj o radu JU OMŠ „ Avdo Smailović“ Goražde za školsku 2019/2020 godinu,

 14. Izvještaj o radu JU STŠ „ Hasib Hadžović“ Goražde za školsku 2019/2020 godinu,

 15. Izvještaj o radu JU MSŠ „ Enver Pozderović“ Goražde za školsku 2019/2020 godinu,

 16. Izvještaj o radu JU SSŠ „ Džemal Bijedić“ Goražde za školsku 2019/2020 godinu,

 17. Informacija o stanju poljoprivrede i ruralne infrastrukture na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020. godinu,

 18. Prijedlog Rezolucije o zaštiti i unaprijeđenju kvalitete zraka u zatvorenom prostoru u Bosansko-porinjskom kantonu Goražde,

 19. Prijedlog Deklaracije o zaštiti rijeka u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde,

 20. „Vladin sat“ – poslanička pitanja i inicijative.

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 19. redovnoj sjednici  održanoj danas, usvojila je Odluku o potvrđivanju Odluke premijera BPK Goražde o  imenovanju  ministra za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde. Na funkciju ministra ispred Demokratske fronte imenovana je Biljana Begović, diplomirani psiholog, koja je nakon imenovanja položila svečanu zakletvu.

Na današnjoj sjednici Skupština BPK Goražde razmatrala je a potom i utvrdila te u proceduru javnih rasprava uputila nacrt  Zakona o  zaštiti od požara i vatrogastvu na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.   Javnu raspravu u roku od 60 dana u Gradu Goražde te općinama Foča i Pale u FBiH sprovest će Kantonalna uprava za civilnu zaštitu i Ustavna i zakonodavno-pravna komisija Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Također, utvrđen  je i u proceduru javnih rasprava upućen  nacrt  Zakona o  robnim rezervama  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koje će u roku od 60 dana  u Gradu Goražde, Općini Foča u FBiH  i Općini Pale u FBiH sprovesti Direkcija robnih rezervi i Ustavna i zakonodavno-pravna komisija Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Skupština BPK Goražde, razmatrala je a potom i usvojila Odluku o organizacijama kulture naroda BiH od posebnog značaja za naš kanton, dok je razmatran ali nije usvojen Izvještaj o provedenim aktivnostima na izgradnji, održavanju, sanaciji i rekonstrukciji regionalnih cesta i mostova na području BPK Goražde za 2020.godinu.

Usvojen je i izvještaj o radu Javnog preduzeća Bosansko-podrinjske šume d.o.o. te Izvještaj o radu Javnog preduzeća Radio televizija BPK Goražde d.o.o. i Godišnji obračun za za 2020.godinu.

Na 19. redovnoj sjednici razmatrani su a potom i usvojeni izvještaji o radu svih osnovnih i srednjih škola sa prostora BPK Goražde a u sklopu razmatranja Skupština BPK Goražde na prijedlog poslanika Adisa Agavića usvojila je zaključak kojim se zadužuje Vlada i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport da odmah pristupe rješavanju problema prijevoza učenika na području BPK Goražde, te zaključak koji je predložio poslanik Damir Žuga, kojim se traži da svi prosvjetni radnici budu odmah vakcinisani kao prioritet, kako bi na vrijeme spremno dočekali novu školsku godinu i eventualni novi talas korona virusa.

Poslanici u Skupštini BPK Goražde na današnjoj sjednici primili su k znanju Informaciju o stanju poljoprivrede i ruralne infrastrukture na području BPK Goražde za 2020.godinu, te usvojili Rezoluciju o zaštiti i unaprijeđenju kvalitete zraka u zatvorenom prostoru u BPK Goražde i Deklaraciju o zaštiti rijeka u BPK Goražde.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.