• OBJAVLJENO: 10.02.2012.
10.sjednica
Utvrđen nacrt Zakona o komunalnim djelatnostima BPK

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 10.02.2012.godine 10.redovnu sjednicu za koju je predložen slijedeći:

D n e v n i    r e d 

1/ „Vladin sat“ – poslanička pitanja i inicijative,

2/ Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde /skraćeni postupak/,

3/ Nacrt Zakona o komunalnim djelatnostima,

4/ Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne zdravstvene ustanove Kantonalne bolnice Goražde, broj: 01-4664-91/96 od 4. septembra 1996. godine,

5/ Informacija o stanju sporta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

6/ Informacija Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o stanju šuma na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na prijedlog Vlade BPK Goražde, prvobitno predloženi dnevni red 10. redovne sjednice Skupštine BPK Goražde proširen je sa još dvije tačke dnevnog reda, a radi se o Prijedlogu  zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o administrativnim taksama i prijedlogu Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2011. godinu.

Iako su poslanici SDP-a bili protiv, donesenim zaključkom Skupština je obavezala Vladu BPK Goražde i Kolegij Skupštine da se u dnevni red naredne sjednice Skupštine, a najkasnije do 31.03.2012. godine, uvrsti Prijedlog zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika, odnosno Prijedlog zakona o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika BPK Goražde.

U toku Vladinog sata, razmatrano je niz poslaničkih pitanja i inicijativa. Između ostalog, pokrenuta je inicijativa za nabavku uređaja za uništavanje opasnog medicinskog otpada, kao i inicijativa da se lokalitet Modrana, na području općine Foča-Ustikolina, proglasi područjem od značaja za razvoj turizma u BPK Goražde.

Utvrđen je Nacrt zakona o komunalnim djelatnostima BPK Goražde, koji je upućen u javnu raspravu. Rok za provođenje javne rasprave po nacrtu ovog zakona je 90 dana.

Po skraćenom postupku, utvrđeni su   Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove “Dom za stara i iznemogla lica” Goražde i  Zakon o izmjenama i dopunama  Zakona o administrativnim taksama.

Poslanici su usvojili i Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju Javne zdravstvene ustanove Kantonalne bolnice Goražde, te razmatrali informacije  Ministarstva za obrazovanje i Ministarstva za privredu o stanju sporta,  odnosno o stanju šuma na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na kraju sjednice, Skupština je dala saglasnost na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2011. godinu.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.