• OBJAVLJENO: 21.05.2012.
Nastavak 12. redovne sjednice
Skupštinsku većinu nije dobio niti jedan predloženi zaključak u vezi zakona o plaćama; usvojen Zakon o zaštiti prava nacionalnih manjina

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 21.05.2012.godine nastavak 12. redovne sjednice.

Iako su u dnevni red bili uvršteni prijedlozi Zakona o plaćama policijskih službenika,  odnosno Zakona plaćama u organima vlasti, Vlada BPK Goražde prema Skupštini nije uputila pomenute zakone uz obrazloženje da se u parlamentarnoj proceduri nalazi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH. Stav je Vlade da će ove izmjene omogućiti da se na kvalitativno drugačiji način riješi pitanje utvrđivanja plaća na nivou kantona i općina i da će ta rješenja biti povoljnija od onih koja nudi važeći zakon o plaćama na nivou Federacije.

Vlada je, s toga, predložila Skupštini da sa donošenjem predmetnih zakona sačeka do donošenja izmjena zakona na federalnom nivou, uz obavezu Vlade da u socijalnom dijalogu sa sindikatom utvrdi najpovoljnija rješenja u vezi donošenja zakona o plaćama u BPK Goražde.

Međutim, ovaj prijedlog danas nije dobio potrebnu skupštinsku većinu, kao ni prijedlog Kluba poslanika SDA, koji je bio skoro identičan sa Vladinim prijedlogom.

Takođe, nije prihvaćen ni prijedlog zaključka Stranke za BiH kojim je bilo predloženo da Vlada, u skladu sa ranijim sporazumom sa sindikatom i zaključkom Skupštine BPK Goražde, u skupštinsku proceduru uputi prijedloge zakona o plaćama do 01.06.2012. godine.

Za vrijeme sjednice Skupštine ispred zgrade Vlade organizovani su mirni protesti policijskih službenika, a skupštinskom zasjedanju prisustvovali su predsjednici Sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja i Sindikata policijskih službenika BPK Goražde.

Kako na današnjem zasjedanju Skupštine BPK nije došlo do usvajanja navedenih propisa,  u svom obraćanju predsjednik Sindikata policijskih službenika Amir Dedović obavijestio je poslanike da će članovi Sindikata policije BPK ostati na mirnom protestnom okupljanju ispred zgrade Vlade BPK do daljneg.

Skupština je danas usvojila Zakon o zaštiti prava nacionalnih manjina u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, a do kraja sjednice data je saglasnost na Poslovnik o radu Etičkog odbora Skupštine BPK Goražde te je usvojen Izvještaj o radu Nezavisnog policijskog odbora za period avgust 2011- februar 2012. godine.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.