• OBJAVLJENO: 06.11.2012.
15. sjednica
Utvrđen Nacrt zakona o besplatnoj pravnoj pomoći BPK Goražde

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 06.11.2012.godine 15.redovnu sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći :

D n e v n i   r e d

 1. „Vladin sat“ – poslanička pitanja i inicijative,

2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od buke,

3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi FBiH (skraćeni postupak),

4. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o Radio-televiziji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

5. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave,

6. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upotrebi grba i zastave Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

7. Nacrt Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći,

8. Prijedlog Odluke o reprogramiranju duga po III Stand by aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom,

9. Informacija o Odluci o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2012. godinu i o  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2012. godinu,

10. Prijedlog Odluke o  imenovanju jednog člana Nezavisnog odbora,

11. Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01.- 30.06. 2012. godine,

12. Informacija o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01.-30.06. 2012. godine,

13. Informacija o izvršenju Finansijskog plana prihoda i rashoda J.U. „Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ za period 01.01.- 30.06.2012. godine,

14. Informacija o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podirnjskog kantona Goražde za period 01. 01. – 30. 06. 2012. godine,

15. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u 2011. godini.

Nakon Vladinog sata na početku sjednice, poslanici u Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas su razmatrali prijedloge i nacrte nekoliko zakona.

Kao prvi, razmatran je i utvrđen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od buke koji je upućen u javnu raspravu koju će provesti Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline u saradnji sa nadležnim skupštinskim komisijama.

Po skraćenom postupku, razmatran je i usvojen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju zakona o državnoj službi FBiH. Usvojene izmjene i dopune odnose se između ostalog i na omogućavanje licima koja su završila studij po Bolonjskom procesu da mogu konkurisati za posao u državnoj službi.

Poslanici u Skupštini takođe su razmatrali i usvojili Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Radio-televiziji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde te Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave kojim je predviđeno osnivanje Zavoda za besplatnu pravnu pomoć u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Utvrđeni su i nacrti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upotrebi grba i zastave BPK Goražde te Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći koji su upućeni u javnu raspravu. Javne rasprave po utvrđenim nacrtima zakona provešće se u sve tri općine Bosansko-podrinjskog kantoan Goražde u roku od 60 dana.

Na današnjoj sjednici Skupštine predstavljena je Informacija Vlade BPK Goražde o Odluci o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u budžetu BPK Goražde za 2012. godinu, a razmatran je i usvojen Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve BPK Goražde za period 01.01.-30.06.2012. godine.

Pred poslanicima se našla i Informacija o  izvršenju budžeta BPK Goražde za period 01.01.-30.06.2012. godine 2012. godine te informacije o izvršenju finansijskih planova Službe za zapošljavanje i Zavoda zdravstvenog osiguranja za isti period.

Na upražnjenu poziciju člana Nezavisnog odbora danas je imenovan Sadik Salić iz Goražda.

Do kraja sjednice, poslanici su razmatrali i usvojili i Izvještaj o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u 2011. godini.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.