• OBJAVLJENO: 26.07.2012.
14. sjednica
Usvojena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa za sklapanje specijalne pogodbe sa privrednim društvom „Emka-Bosnia“; nije usvojen Izvještaj o izvršenju budžeta BPK Goražde za 2011. godinu

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 26.07.2012.godine 14.redovnu sjednicu. Za ovu sjednicu predložen je slijedeći:

D n e v n i   r e d

1. „Vladin sat“ – poslanička pitanja i inicijative,

2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Radio-televiziji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa za raspolaganje imovinom putem specijalne pogodbe „EMKA BOSNIA“ d.o.o. Goražde,,  

4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da zaključi Ugovor o prenosu prava raspolaganja-kupoprodaju nekretnina sa privrednim društvom „EMKA BOSNIA“ d.o.o. Goražde,

5. Prijedlog Odluke o razrješenju Sadiković Jasmina člana Etičkog odbora Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

6.  Prijedlog Odluke o razrješenju Hodović Emira člana Nezavisnog odbora,

7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na plan i Program utroška sredstava u sektoru za vodoprivredu za 2012. godinu,

8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava „Program unaprjeđenje usluga javnih preduzeća Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ za 2012. godinu,

9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava „Program podrške razvoju neprofitnim organizacijama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ za 2012. godinu ,

10. Izvještaj o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period januar-decembar 2011. godine,

11. Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01.-31.12. 2011. godine,

12. Izvještaj o radu J.U,“Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ za 2011. godinu i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana J.U. “Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ za 2011. godinu,

13. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2011. godinu,

14. Izvještaj o izvršenju Godišnjeg operativnog  i finansijskog plana J.U. Zavod za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2011. godinu,

15. Izvještaj o radu i uočenim problemima u primjeni zakona za 2011. godinu Kantonalnog pravobranioca,

16. Izvještaj o radu J.U. „Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ za 2011. godinu,

17. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JP RTV BPK Goražde d.o.o. za 2011. godinu,

18. Izvještaj o radu i poslovanju J.P. “Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde za 2011. godinu,

19. Prijedlog Deklaracije o ostvarivanju procesa povratka izbjeglica i raseljenih lica na područje jugoistočne Bosne.

U toku Vladinog sata današnje sjednice Skupštine postavljen je niz poslaničkih pitanja te je pokrenuto nekoliko inicijativa, među kojima su i inicijative poslanika Damira Žuge Vladi BPK za finansijsku podršku u liječenju Almira Ušanovića iz Goražda i poslanika Jusufa Tutića da se poljoprivrednicima koji su učestvovali u Programu jesenje sjetve pšenice umanji obavezna količina pšenice koju su dužni vratiti, odnosno da se oslobode obaveze vraćanja pšenice zbog, kako je naveo, suše koja je rezultirala slabijim urodom pšenice od očekivanog.

Poslanici u Skupštini razmatrali su i usvojili predloženi  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Radio-televiziji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a usvojene izmjene odnose se na promjenu šifre djelatnosti ovog javnog preduzeća.

Nakon usvajanja prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa za raspolaganje imovinom putem specijalne pogodbe sa privrednim društvom „Emka-Bosnia“, premijeru BPK Goražde dr. Aliji Begoviću Skupština je dala saglasnost za zaključivanje Ugovora o prijenosu prava raspolaganja, odnosno kupoprodaji nekretnina sa ovim privrednim društvom. Na ovaj način otvorena je mogućnost investiranja 8 miliona KM u otvaranje 100 novih radnih mjesta na prostoru industrijske zone u Vitkovićima.

Zbog nespojivosti funkcija, novoizabrani ministri privrede i urbanizma, Emir Hodović i Jasmin Sadiković, razriješeni su članstva u Etičkom odboru, odnosno Nezavisnom odboru Skupštine BPK Goražde.

Skupština je danas dala saglasnost i na Plan i program utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2012. godinu. Ovim Planom, za čiju realizaciju su predviđena sredstva u visini od 180.000 KM planirana je implementacija projekata na području sve tri općine Kantona koji će doprinjeti unaprjeđenju vodne infrastrukture.

Takođe, Skupština je dala saglasnost na još dva programa utroška sredstava iz oblasti Ministarstva za privredu, a radi se o Programu unaprjeđenja usluga javnih preduzeća, odnosno Programu podrške razvoju neprofitnim organizacijama za 2012. godinu. Za unaprjeđenje usluga javnih preduzeća predviđena su sredstva u iznosu od 30.000 KM dok su na ime podrške razvoju neprofitnih organizacija predviđena sredstva u iznosu od 25.000 KM.

Skupština danas nije usvojila Izvještaj o izvršenju Budžeta BPK Goražde za 2011.godinu, dok je Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve BPK Goražde za prošlu godinu usvojen jednoglasno.

Na dnevnom redu našli su se i izvještaji o radu i izvršenju finansijskih planova Službe za zapošljavanje i Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražde za 2011.godinu koji su i usvojeni.

Dosta diskusije izazvao je Izvještaj o izvršenju finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde za prošlu godinu. Sam izvještaj ocijenjen je pozitivnim budući da je  Zavod u protekloj godini ostvario suficit od preko 700.000 KM, ali je izjašnjavanje o ovom izvještaju danas odgođeno.  S tim u vezi, Skupština je usvojila Zaključak kojim se od Vlade i Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja traži da u roku od 30 dana ponude Skupštini prijedlog izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda za 2011.godinu, s ciljem povećanja tranše Kantonalnoj bolnici, kako bi se prevazišli nastali problemi u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Skupština danas nije usvojila Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, obzirom da su u iskazani negativni finansijski pokazatelji o poslovanju ovog preduzeća u 2011. godini. S tim u vezi, Skupština je usvojila zaključak kojim je zatraženo da se u što kraćem roku pokrene procedura smjene sadašnje te izbora nove Skupštine ovog javnog preduzeća.

Razmatran je i usvojen Izvještaj o radu  i uočenim problemima u primjeni zakona za 2011. godinu kantonalnog pravobranioca, a usvojeni su i izvještaji o radu JP Bosansko-podrinjske šume i JU Centar za socijalni rad za 2011. godinu.

Do kraja sjednice, poslanici su usvojili  i Deklaraciju o ostvarivanju procesa povratka izbjeglica i raseljenih lica na područje jugoistočne Bosne, a u okviru ove tačke donesen je i zaključak kojim su Vlada BPK Goražde i resorno  Ministarstvo zaduženi da sačine i Skupštini dostave  Strategiju povratka na područje jugoistočne Bosne.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.